Spring til indhold

Redegørelsesdebat i Folketinget om status for indsatsen for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal

Den 6. februar 2019 blev der redegjort for indsatsen for religions- og trosfrihed og beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter ved en redegørelsesdebat i Folketinget.
 
Daværende udviklingsminister udtalte i den forbindelse:
 
Med redegørelsesdebatten i dag skriver vi Danmarkshistorie. Det er nemlig første gang, at Folketinget har en styrket beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, på dagsorden. Og en styrket indsats på området er helt nødvendig. Stadigt flere mennesker lever med væsentlige begrænsninger i deres religions- og trosfrihed, og i de seneste år har der været mange eksempler på decideret forfølgelse. Det gælder ikke mindst kristne minoriteter, hvor det anslås, at mere end 200 mio. kristne verden over er forfulgt. Jeg ser frem til at drøfte regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal med Folketinget. Redegørelsesdebatten viser, at regeringen prioriterer indsatsen, og at vi leverer på regeringsgrundlaget. Særligt når det gælder mobilisering af det internationale samfund, er vi længere i dag, end jeg havde turdet håbe, da vi lancerede initiativet.”
 
Indsatsen har blandt andet bidraget til et større internationalt fokus på religions- og trosfrihed og religiøst forfulgte ved afholdelsen af et højniveaumøde om religions- og trosfrihed i København samt gennem deltagelse i det første udenrigsministermøde om religionsfrihed nogensinde i Washington i 2018.

Der er afsat 5 mio. kr. til konkrete projekter, der fremmer religions- og trosfrihed i Danmarks udviklingsarbejde.

Redegørelsesdebatten er tilgængelig på Folketingstidendes hjemmeside.