Spring til indhold

Gældende sanktioner

Nedenstående findes en oversigt over de gældende sanktioner, som Danmark er forpligtet til at håndhæve.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Afghanistan

 • Embargo på salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af våben, militært udstyr, militærteknisk bistand og træning
 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Bosnien-Hercegovina

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Burundi

 • Indrejserestriktioner
 • Forbud mod indfrielse af fordringer
 • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 
Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Burma-Myanmar

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressoucer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer
 • Forbud mod eksport af varer og teknologi med dobbelt anvendelse, hvis det er bestemt helt eller delvist til militær brug, militære slutbrugere eller grænsepolitiet.
 • Indrejserestriktioner
 • Eksportforbud mv. af udstyr, teknologi og software til monitorering af telekommunikation og internettet
 • Forbud mod tilvejebringelse af militær uddannelse til eller militært samarbejde med Myanmar Forsvaret og grænsepolitiet

 Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Congo, Den Demokratiske Republik

 • Embargo på våben og relateret materiel

 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

 • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 

 • Indrejserestriktioner

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Den Centralafrikanske Republik

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer
 • Indrejserestriktioner
 • Forbud mod indfrielse af visse fordringer

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité     

Egypten

 • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Guinea

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Guinea-Bissau

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 

Klik her for at se EU's sanktionsliste

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Haiti

 • Forbud mod indfrielse af fordringer
 •  

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Hviderusland/Belarus

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse
  • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
  • Indrejserestriktioner
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Irak

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Restriktioner på handel med kulturobjekter
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

  Iran

  Fra den 17. januar 2016 er en stor del af de atom-relaterede økonomiske og finansielle sanktioner mod Iran suspenderet. Du kan se EU's retsakter vedrørende suspension her:

   

  Det drejer sig overordnet om bl.a. om sanktioner vedrørende bankaktiviteter, forsikring, shipping, finansiel støtte til handel med Iran, importrestriktioner på olie og gas fra Iran samt indefrysning og indrejseforbud i forhold til en række listede personer og selskaber. Du skal være opmærksom på, at der samtidig indføres visse nye tilladelsesordninger og at en række sanktioner fortsat er gældende, jf. nedenfor.

   

  Følgende dele af Rådsafgørelse 413/2010 er suspenderet

   

  Indrejserestriktioner

  • Indrejserestriktioner for 36 bestemte personer/enheder (FN’s liste) (art. 19(1)(a))
  • Indrejserestriktioner for 301 bestemte personer/enheder (EU’s liste) (art. 19(1)(b))

  Indefrysning af midler og økonomiske ressourcer

   

  • Indefrysning af midler tilhørende 301 bestemte personer (FN’s liste) (art. 20(1)(b) og 20(2))
  • Indefrysning af midler tilhørende 36 bestemte personer (FN’s liste) (art. 20(1)(a) og 20(2))

  Eksport- og importrestriktioner

  • Salg mv. af nukleart materiale mv. (art. 1(1)(a), (b) og (d)) (NB: se nedenfor om ny tilladelsesordning)
  • Dual-use-produkter (art. 1(1)(e)) (NB: Se nedenfor om de almindelige dual-use eksportkontrolregler)
  • Salg af visse andre produkter (og finansiering, uddannelse mv. i tilknytning hertil), der kræver tilladelse (art. 2)
  • Køb mv. af olie, petrokemiske produkter og naturgas (art. 3, 3a og 3e)
  • Salg mv. af nøgleudstyr og -teknologi til visse sektorer inden for olie, naturgas- og den petrokemiske sektor (art. 4 og 4a)
  • Køb, salg mv. af guld, ædelmetaller, diamanter til, fra eller på vegne af Irans regering m.v. (art. 4c)
  • Salg mv. af grafit, råmetaller eller halvfabrikata mv. (art. 4e) (NB: se nedenfor om ny tilladelsesordning)
  • Salg mv. af nøgleudstyr til skibe (art. 4g)
  • Salg mv. af visse former for software (art. 4i) (NB: se nedenfor om ny tilladelsesordning)

   

  Jugoslavien

  • Forbud mod at efterkomme visse krav relateret til FN Sikkerhedsrådsresolution 757 (1992) og relaterede resolutioner

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Kina

  • Embargo på levering af våben

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Libanon

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
  • Indrejserestriktioner
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

   

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Link FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

  Libyen

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Embargo på udstyr der kan anvendes til intern undertrykkelse
  • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
  • Informationskrav ifm. fragt til og fra Libyen
  • Indrejserestriktioner
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 
  • Forbud mod at efterkomme krav fra visse personer/enheder samt den libyske regering
  • Krav til årvågenhed ved handel med libyske enheder
  • Inspektion af og specifikke restriktioner på visse fartøjer mhp. at stoppe ulovlig olieeksport fra Libyen
  • Beskyttelse af økonomiske operatører imod krav påvirket af foranstaltninger taget i overensstemmelse med sikkerhedsråds resolution 883 (1993)
  • Forbud mod at efterkomme krav relateret til kontrakter og transaktioner hvis udførelse er påvirket af foranstaltninger taget i overensstemmelse med sikkerhedsresolution 883 (1993) 

   

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

  Mali

  • Indrejserestriktioner
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 
  • Forbud mod at efterkomme krav fra visse personer eller enheder

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Moldova

  Montenegro

  • Forbud mod indfrielse af fordringer

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Nicaragua

  • Indrejserestriktioner
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Nordkorea

   
  • Våbenembargo og forbud mod visse relaterede serviceydelser

  • Forbud mod eksport og import af dual use produkter

  • forbud mod handel med guld, andre dyrebare metaller og diamanter

  • Restriktioner på finansielle services, handel med obligationer ect. ¨

  • Eksportforbud for luksusvarer

  • Forbud mod bevillinger til regeringen, finansiel assistance, koncesionelle lån og eksport støtte relateret til sprednings-sensitive eller andre forbudte aktiviteter  

  • Styrket monitorering af transaktioner vedrørende nordkoreanske kredit- og finansielle institutioner

  • Styrket monitorering af last til og fra Nord Korea og afslag på flyvetilladelse i visse tilfælde

  • Indrejserestriktioner

  • Restriktioner ang. undervisning og træning

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Link til FN's sikkerhedsrådssanktionskomité

  Rusland / Ukraine

  Sanktioner på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Embargo på dual-use varer og tjenesteydelser tilsigtet militær brug eller militær modtager
  • Importforbud på våben og relateret materiel
  • Forbud mod visse tjenesteydelser (relateret til våben og lignende materiel, dual use varer og teknologi samt, dybvand, Arktis og skiferolie)
  • Eksportforbud på visse typer af udstyr til olieindustrien
  • Forbud mod anskaffelse fra Rusland af våben og relateret materiel
  • Restriktioner på udstedelse af og handel med visse obligationer, aktier og lignende finansielle instrumenter 
  • Forbud mod at efterkomme visse krav fra visse personer og enheder
  • Forbud mod at forsyne visse personer og enheder med dual-use varer og teknologi

  Sanktioner over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer
  • Indrejserestriktioner

  Sanktioner over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

  Sanktioner i relation til Ruslands annektering af Krim og Sevastopol

 • Importforbud på varer fra Krim og Sevastopol
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Forbud mod at efterkomme visse krav fra visse personer og enheder
 • Forbud mod at investere i fast ejendom i Krim og Sevastopol
 • Forbud mod at investere i enheder i Krim og Sevastopol
 • Embargo på visse varer og teknologi til brug i visse sektorer (transport, telekommunikation, energi, olie, gas og mineralressourcer)
 • Forbud modhavneanløb for visse skibe i Krim og Sevastopol
 • Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Serbien

  • Forbud mod indfrielse af fordringer

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Somalia

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
  • Inspektionsregime ifm. fragt til og fra Somalia
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer
  • Indrejserestriktioner
  • Importforbud på trækul og visse relaterede tjenesteydelser

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Sudan

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
  • Indrejserestriktioner
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

   

  Sydsudan

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Indrejserestriktioner
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Syrien

  • Restriktioner ang. eksport mv. af visse typer udstyr der kan anvendes til intern undertrykkelse

  • Forbud mod våbeneksport

  • Eksportforbud mv. af udstyr, teknologi og software til monitorering af telekommunikation og internettet

  • Importforbud mv. for råolie og petroleum produkter

  • Eksportforbud mv. for udstyr og teknologi til brug for olie- og gasindustrien

  • Eksportforbud mv. for nye syriske pengesedler og mønter

  • Forbud mod handel med guld or andre dyrebare metaller og diamanter

  • Eksportforbud mv. for luksusprodukter

  • Eksportforbud mv. for udstyr til brug for elværker

  • Forbud mod investeringer i olieindustrien og mod konstruktion af elværker

  • Indefrysninger af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

  • Forbud mod udstedelser af lån til Syrien i visse tilfælde

  • Restriktioner på finansiel støtte til handel

  • Forbud mod handel med Syriske statsobligationer

  • Restriktioner på finansielle ydelser

  • Forbud mod forsikrings- og genforsikringsydelser

  • Forbud mod at modtage syriske fragtfly mv.

  • Indrejserestriktioner 

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Tunesien

  • Indefrysning økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Tyrkiet

  • Indrejseforbud
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Venezuela

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer
  • Indrejserestriktioner
  • Eksportforbud af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, til visse personer, enheder eller organer i Venezuela
  • Eksportforbud mv. af udstyr, teknologi og software til monitorering af telekommunikation og internettet
  • Forbud mod levering af visse tjenesteydelser (relateret til militært udstyr) til visse personer, enheder eller organer i Venezuela
  • Eksportforbud af visse udstyr og teknologi eller software til personer, enheder eller organer i Venezuela
  • Forbud mod at efterkomme krav fra visse personer, enheder eller organer

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Yemen

  • Indrejserestriktioner
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer 
  • Forbud mod at efterkomme visse krav
  • Embargo på våben og relateret materiel til visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Zimbabwe

  • Embargo på våben og relateret materiel
  • Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse
  • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
  • Indrejserestriktioner (suspenderet fsva. visse fysiske personer)
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for viss fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer

   

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

   

  Tematiske sanktionsregimer

  Sanktioner mod terrorisme

  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse personer/enheder
  • Indrejserestriktioner

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

   

  Sanktioner mod ISIL (Da'esh) og AL Qaeda

  • Embargo på salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af våben, militært udstyr, militærteknisk bistand og træning
  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse personer/enheder
  • Indrejserestriktioner
  • Forbud mod indfrielse af fordringer

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

  Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

   

  Sanktioner mod spredning og brug af kemiske våben

  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse personer/enheder
  • Indrejserestriktioner   

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

   

  Sanktioner mod cyberangreb

  • Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse personer/enheder
  • Indrejserestriktioner

  Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

   

  Fold alle afsnit ud
  Fold alle afsnit ind
  Juridisk Tjeneste

  Koncernjura og offentlig ret (JTK)
  Udenrigsministeriet
  Asiatisk Plads 2
  DK-1448 København K

  E-mail: jtk@um.dk