Spring til indhold

Kontinentalsokkelkrav i Arktis

Læs mere om kontinentalsokkelkrav i Arktis

Kontinentalsokkelkrav i Arktis

Kongeriget Danmark har indleveret sokkelkrav (delsubmissioner) hhv. syd, nordøst og nord for Grønland til behandling ved FN’s Sokkelkommission (CLCS).

Der forestår et mangeårigt beredskabsarbejde i forhold til konsultationerne med CLCS og løbende vurderinger af CLCS’ anbefalinger vedr. andre landes submissioner samt vedligeholdelse af data og viden. Når konsultationerne med CLCS er afsluttet, vil CLCS fremkomme med sine anbefalinger vedr. den ydre grænse for de respektive landes adkomst til kontinentalsokkel.

Det er vanskeligt at forudsige, hvornår behandlingen i CLCS af delsubmissionerne vil være tilendebragt. Såfremt der efter CLCS’ anbefalinger eksisterer overlappende krav til nabolande, vil den endelige afgrænsning være genstand for politiske forhandlinger mellem disse lande. Kongeriget Danmark lægger – helt i tråd med Ilulissat-erklæringen – stor vægt på dialog og direkte forhandlinger mellem samtlige relevante stater, herunder Canada, Norge og Rusland, både i forhold til tekniske, geofaglige spørgsmål samt i forhold til spørgsmål vedr. afgrænsning af overlappende sokkelkrav.