Spring til indhold

Baggrund og formål

I de seneste år er der både i FN, EU og Danmark kommet større fokus på, at det internationale samfund kan gøre en positiv forskel i skrøbelige stater og i konfliktområder. Danmark har egnede eksperter til den slags krævende opgaver, men har hidtil haft vanskeligt ved at stille med tilstrækkelig mange med de rette kompetencer. Derfor blev der i slutningen af 2011 sat gang i en målrettet og opsøgende kampagne for netop at rekruttere egnede kandidater til beredskabet, der samtidig skiftede navn fra det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) til Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB).

Det startede i 1994

Med sammenbruddet i Sovjetblokken og Østeuropa omkring 1990, folkemordet i Rwanda i 1994 og andre konflikter i Afrika, blev det klart for det internationale samfund, at en hurtig, internationalt koordineret indsats kan være med til at forhindre, at konflikterne vokser og breder sig.

I Danmark reagerede et bredt flertal i Folketinget i 1994 med at oprette det Internationale Humanitære Beredskab (IHB). Det skete som en del af vedtagelsen af en helt ny dansk bistandsstrategi, "En verden i Udvikling". De erklærede formål var:

 • At bidrage til at forebygge konflikter
 • At medvirke til at sikre fred og stabilitet
 • At lindre og forebygge humanitære kriser (Beredskaber i Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Læger Uden Grænser)

Siden 1. januar 1995 har beredskabet haft sin egen post på Finansloven, som sikrer midler til hurtigt at sende danskere afsted, når en akut situation kræver det.  Der er omkring 500 eksperter i FSB databasen, og der sendes hvert år omkring 160 danskere fra beredskabet ud på opgaver i udlandet.  

Review af beredskabet

I 2010 blev der iværksat en grunding gennemgang af Danmarks samlede civile kapacitet. Formålet var at styrke det danske beredskab og komme med anbefalinger til, hvordan der kan rekrutteres nye profiler til bl.a. EU's og FN's krisestyringsindsatser. Gennemgangen mundede ud i to rapporter, som kan læses her:

Rapporterne satte gang i en proces, der i slutningen af 2011 førte til:

 • En målrettet kampagne for at rekruttere nye profiler til databasen, eksempelvis til retsstatssektoren og krisestyringsmissionerne
 • Aktiviteter som forsøger at styrke samarbejdet mellem FSB og lignende institutioner i udlandet
 • En styrket og mere målrettet træningsindsats af beredskabet
 • En navneskifte fra Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) til Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB)

FSB's hovedopgaver

 • Civil krisestyring og konflikthåndtering
 • Udvikling af retssamfund og støtte til retssektoren
 • Observation af overholdelse af menneskerettigheder og internationale aftaler
 • Træning og kapacitetsopbygning af sikkerhedsstyrker, politi, grænsepatruljer, toldmyndigheder, kystvagter mv.
 • Kapacitetsopbygning af offentlige institutioner ved hjælp af "mentoring, monitoring and advising"
 • Demokratiudvikling og valgobservation  
 • Udviklingsbistand i områder, der befinder sig i krigstilstand (samtænkning af militære og civile indsatser)

30 mio. kr. til FSB i 2015

I 2015 er der afsat 30 mio. kr. på Finanslove til Freds- og Stabiliseringsberedskabet.

Hertil kommer fleksible nødhjælps- og beredskabspuljer, der administreres af Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Læger Uden Grænser. Disse nødhjælpspuljer udgjorde indtil udgangen af 2011 en del af Det Internationale Humanitære Beredskab, men videreføres uændret. 

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646

FSB-enheden i NIRAS A/S

E-mail: fsb-niras@niras.dk 
Tlf: (+45) 24690632
Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
Tlf: (+45) 60114260