Spring til indhold

For FSB'ere

Ofte kaldes de mange og vidt forskellige danskere, der er optaget i FSB, "FSB'ere". At være FSB'ere er en identitet og et ansvar. Som FSB'er er du nemlig fundet egnet til at varetage nogle af de mange vigtige og forskellige opgaver, som Danmark bidrager til at løse rundt om i verden. Du er villig til at stille op til vanskelige situationer i krævende omgivelser, og det betyder, at du ønsker at repræsentere Danmark ude i verden. Denne side henvender sig hovedsagelig til Danmarks over 500 FSB'ere. Her er det muligt at læse nærmere om kurser, reglement, forsikring, løn og kontaktoplysninger.

Hold dine data ajour

Relevante og opdaterede data om dine kvalifikationer er helt afgørende for, at FSB kan fungere. De er grundlaget for udvælgelsen til at indstille dig som kandidat til en konkret mission og afgørende for at finde den rette kvinde eller mand til jobbet.

Informationerne om alle optagede i FSB er samlet i en database, som administreres af NIRAS A/S, men det er op til dig selv løbende at opdatere dine personlige oplysninger. Udsendelser sker ofte med kort varsel. Derfor er det vigtigt, at adresse, telefonnummer, e-mailadresse - og ikke mindst dine kvalifikationer - hele tiden er ajourført. Du kan tilgå databasen her.

Det er kun de ansatte i FSB-enheden i henholdsvis Udenrigsministeriet og NIRAS A/S, der har adgang til hele databasen, men hver enkelt FSB’er får et password, som bruges til at få adgang til den enkeltes personlige profil i databasen, hvor man har adgang til sine personlige data. De oplysninger, der indføres i databasen, bliver sendt via en sikker forbindelse på internettet, og alle personlige data behandles fortroligt og er underlagt persondatalovens bestemmelser.

En opdateret database er afgørende for at identificere den rigtige kandidat– både til udsendelser og opkvalificerende kurser. Så ret dine oplysninger i databasen, hver gang det er aktuelt og minimum en gang årligt.

Reglement og vejledning

Der er lavet ganske detaljerede regler for FSB-udsendtes vilkår, der dækker alt fra honorarer, godtgørelse, helbredsundersøgelse, sikkerhedsgodkendelse, forsikring til vejledning om adfærdsnormer.

Som optaget i FSB forventes man at være bekendt med det til enhver tid gældende reglementet, der løbende opdateres samt med de gældende forsikringspolicer. Se nærmere om dette i Reglement og vejledning til FSB-udsendte.

Forsikring

Som udsendt gennem FSB er du dækket af en forsikringsaftale med Europæiske Rejseforsikring A/S (ERV).

Du kan læse mere på følgende links:

Lønsystemet for FSB-udsendte

Lønfastsættelsen som udsendt gennem FSB tager i udgangspunkt i den arbejdsfunktion, udsendelsen vedrører. Alle opgaver er inddelt i arbejds- eller funktionsniveauer. Hver gang NIRAS A/S får anmodning om en ny udsendelse, vil den aktuelle stilling blive indplaceret på det relevante niveau i lønsystemet.

I tillæg til basislønnen kan der ydes ulempetillæg, risikoområdetillæg samt særlige indsatstillæg. Om kriterierne herfor, samt lønsatserne for udsendelser gennem FSB henvises til i Reglement og vejledning for FSB-udsendte, som reguleres løbende.

Feriepenge udbetales til Ferie Giro. Bidrag til kollektive og private pensionsordninger er inkluderet i basislønnen. Den udsendte skal derfor selv foretage indbetalinger til relevante pensionskasser. Dette gælder også for tjenestemandspensioner.

Mød andre FSB’ere

Som ny FSB’er bliver du inviteret til et halvårligt introduktionskursus, hvor du har mulighed for at møde andre nye FSB’ere.
Du kan desuden møde FSB’ere ved at blive medlem af den privat forening FSB-foreningen, som kan kontaktes på foreningens hjemmeside.

Udenrigsministeriet og NIRAS A/S er ikke affilieret med foreningen.

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: ssp@um.dk 
Tlf: (+45) 33920646

FSB-enheden i NIRAS A/S

E-mail: fsb-niras@niras.dk 
Tlf: (+45) 24690632
Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
Tlf: (+45) 60114260