Spring til indhold

Brexit

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020, og fra den 1. januar 2021 er Storbritannien ikke længere del af EUs regler. Det vil kunne få store konsekvenser for danske virksomheder og borgere. Du kan læse mere om, hvad Brexit betyder for dig og din virksomhed her på siderne.

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020, og den 31. december 2020 udløb overgangsperioden. EU Kommissionen og den britiske regering blev de 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, som trådte i kraft pr. 1 januar 2021. Du kan læse mere om aftalen her.

Brexit vil få konsekvenser for danske virksomheder og borgere. Du kan læse mere om, hvad Brexit betyder for dig og din virksomhed her på siderne.

Her kan du få et overblik over de danske myndigheders samlede informationer til både borgere og virksomheder og se, hvor du kan henvende dig med specifikke spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig og din virksomhed:

Nyttige kontaktoplysninger

De indeholdte oplysninger på denne side (inkl. undersider) er ikke nødvendigvis fyldestgørende, tilstrækkelige eller opdaterede og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Udenrigsministeriet påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der, direkte eller indirekte, er relateret til brugen heraf.

Kontakt:

Brexitinfo@um.dk


Du kan finde flere nyttige kontaktinformationer hos de relevante myndigheder her