Spring til indhold

Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed

I forbindelse med etableringen af enheden for religions- og trosfrihed i Udenrigsministeriet er der oprettet et kontaktforum for den danske ressourcebase og særligt interesserede i den danske indsats til fordel for religions- og trosfrihed i udlandet. Hensigten er at samle danske aktører fra trosbaserede og sekulære civilsamfundsorganisationer, forskerverdenen, religiøse institutioner og andre, der ønsker at bidrage til arbejdet med at fremme religions- og trosfrihed i udlandet. Der afholdes møder i kontaktforum for religions- og trosfrihed ca. to gange årligt. Tidligere møder har været afholdt i januar 2018, juni 2018, februar 2019 og oktober 2019.

    

Information til kommende møder vil blive opslået på denne side. Ønsker du at modtage kommende  invitationer direkte på mail, så skriv til JTFM@UM.DK med angivelse af ’Kontaktforum for religions- og trosfrihed’ i emnelinjen.

Det seneste møde i Regeringens Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed blev afholdt den 8. oktober 2019 i Folketingets Fællessal med deltagelse af omkring 100 deltagere fra trosbaserede organisationer, forskere, religiøse ledere, politikere og civilsamfundet generelt. Mødet blev afholdt i forlængelse af det dansk finansierede internationale ekspertseminar om identifikation af positive synenergier mellem religions- og trosfrihed og ligestilling ved brug af FN’s Verdensmål.

Det fjerde møde i Kontaktforum brugte anledningen til at invitere de internationale eksperter til rundbordssamtale om de foreløbige resultater fra de internationale drøftelser om positive synergier mellem religions- og trosfrihed, ligestilling og opfyldelsen af SDG målene om klimaindsats og sundhed. Ved anden rundbordssamtale diskuterede eksperterne tendenser i FN-regi om håndteringen af religions- og trosfrihed herunder initiativet ”Faith for Rights” samt relationen mellem religions- og trosfrihed og hhv. konfliktforebyggelse og ytringsfrihed. Formanden for Folketingets tværpolitiske gruppe for international tros- og religionsfrihed, Daniel Toft Jacobsen, og tidligere koordinator for International Panel of Parliamentarians for FoRB (IPP-FoRB), Ed Brown, afsluttede arrangementet med samtale om erfaringer og fremtidsudsigter for at forstærke indsatsens for religions- og trosfrihed i det parliamentariske arbejde nationalt og globalt.

Ved mødet præsenterede minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, ligeledes den nye regerings tilgang til fremme af religions- og trosfrihed samt beskyttelse af religiøse minoriteter. Læs mere om justering i strategien her.    

Programmet for mødet kan ses her.