Spring til indhold

Europarådet

Europarådet arbejder til fremme af demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i Europa. Europarådet har 47 medlemsstater. Danmark har været medlem af Europarådet siden oprettelsen i 1949.

Det formelle grundlag for Europarådet udgøres af Statut for Det Europæiske Råd af 5. maj 1949. Blandt de vigtigste resultater af Europarådets arbejde er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950. Endvidere Socialpagten fra 1961, Konvention mod menneskehandel fra 2005 og Konvention om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) fra 2011.

 

""

 

Om Europarådet

Læs om  Europarådets historie, principper og hovedorganer.

Danmark i Europarådet

Danmark deltager aktivt i Europarådets arbejde. Vi hører blandt de progressive lande i fremme af demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i Europa. Vi lægger vægt på at sikre, at danske værdier og interesser tilgodeses i organisationens arbejde.

Menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet

De tre grundlæggende værdier – menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet – udgør kerneområderne i Europarådets arbejde for at skabe et bedre Europa.