Spring til indhold

Lande og regioner

Danmark har udenrigspolitiske interesser i hele verden. Læs her, hvordan udviklingen er i forskellige dele af verden og hvordan Danmarks samarbejde ser ud i landet/regionen.

""

Afrika

Økonomisk fremgang, demokratisk konsolidering og en stigende selvbevidsthed kendetegner mange af de afrikanske lande i det 21. århundrede.

Arktis

Arktis har for alvor fået verdens opmærksomhed bl.a. pga. de mange naturressourcer, der med isens forsvinden, er blevet mere tilgængelige. Danmark arbejder for en fredelig og bæredygtig udvikling i Arktis.

Asien

Asiens vægt i verdensøkonomien er større end USA’s og større end EU’s. Og den er voksende.

Europa

Udviklingen i EU’s nabolande mod øst og sydøst er vigtig for os. Læs her om Danmarks relationer de østlige nabolande.

Latinamerika

De seneste års erfaringer med økonomisk vækst og udvikling  understreger at et Latinamerika i fortsat fremgang er muligt.

Mellemøsten og Nordafrika

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Danmark spiller en aktiv rolle i forsøget på at løse konflikterne i området.

Nordamerika

Der eksisterer et tæt forhold mellem Nordamerika og Europa, som bunder i historiske og kulturelle fællestræk.

Norden

Det formaliserede samarbejde mellem de nordiske lande er blandt de ældste og de mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det politiske samarbejde bygger på fælles værdier og en vilje til at opnå resultater, der bidrager til en dynamisk udvikling og øger Nordens kompetence og konkurrencekraft.

Strategiske Partnerskaber

Danmark har indgået strategiske partnerskaber med fem udvalgte vækstøkonomier. Partnerskaberne er bilaterale og binder en bred vifte af politiske, kommercielle og sektorspecifikke interesser sammen.