Spring til indhold

Freds- og Stabiliseringsberedskabet, FSB

Danmark kan med kort varsel stille med eksperter til konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver og til at fremme demokrati over alt på kloden. Eksperterne rekrutteres fra Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB), der ledes af Udenrigsministeriets Stabiliserings- og Sikkerhedspolitiske kontor og administreres af NIRAS A/S.

Somalia, Sudan, Mali, Afghanistan, Irak, Kosovo, Georgien, Indonesien og Sri Lanka er blot nogle af de lande, som har udgjort verdens brændpunkter de seneste årtier, og hvor danske eksperter har været til stede gennem IHB/FSB. Mange flere lande har i samme periode gennemført flerpartivalg. Også her stiller Danmark, gennem FSB eksperter, sig til rådighed for at bridrage til afholdesen af frie og retfærdige valg.

FSB er sammensat af en gruppe højt kvalificerede eksperter, som er optaget i beredskabet med henblik på hurtig og effektive udsendelse til missioner verden over. FSB'ere er en alsidig gruppe bestående af valg- og krisestyringseksperter med speciale i jura, grænsekontrol, logistik, sikkerhed, administration mm., der med kort varsel er parate til at tage ud på internationale opgaver - det være sig krisestyrings-, monitorerings- eller valgobservationsmissioner.

De internationale opgaver, FSB'erne sendes ud på af Danmark, koordineres af EU, FN, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og andre internationale organisationer. Oftest sendes eksperterne ud til allerede eksisterende missioner. En udsendelse med FSB kan vare en uge og op til et år. Ved krisestyringsmissioner er udsendelsesperioden ofte et år.

Administrationen af beredskabet er udliciteret til konsulentfirmaet NIRAS A/S, som står for den daglige håndtering af beredskabet, mens Udenrigsministeriet har det overordnede politiske og koordinerende ansvar for udsendelserne til verdens brændpunkter og spirende demokratier.

 

KONTAKT FSB

Ledelsen og administrationen varetages af to FSB-enheder:

I Udenrigsministeriet er FSB forankret i Kontoret for Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP). FSB-enheden tager stilling til kommende prioriteringer af civile udsendelser og har det overordnede politiske ansvar for beredskabet.

Den daglige administration og konkrete håndtering af udsendelser under FSB er udliciteret til konsulentfirmaet NIRAS A/S, der bl.a. håndterer:

- Stillingtagen til ansøgere, der ønsker at blive optaget i FSB

- Identifikation og forberedelse af eksperter til udsendelse

- Målrettet træning af FSB eksperter

- Praktisk håndtering i forbindelse med udsendelser

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: ssp@um.dk 
Tlf: (+45) 33920646

 

FSB-enheden i NIRAS A/S

 

E-mail: fsb-niras@niras.dk
Tlf: (+45) 24690632

Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
Tlf: (+45) 60114260