Spring til indhold

Skuffende resultat for verdens kvinder. Danmark fortsætter kampen

24.03.2018  11:44
I går sluttede FN’s kvindekommission uden en helt så ambitiøs sluterklæring, som Danmark kunne have ønsket sig.

I går afsluttede FN’s kvindekommission sin årlige samling. Forud var gået intense forhandlinger, hvor hvert ord blev nøje overvejet. Danmark havde gerne set en sluterklæring med stærkere sprog om kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder og generelt stærkere sprog om elliminering af alle former for diskrimination af kvinder og piger. Det lykkedes ikke. I stedet har alle FN’s medlemslande ved konsensus vedtaget en sluterklæring, der indeholder nogle andre positive elementer, som danner en platform for Verdens landes arbejde med at fremme ligestilling og pigers og kvinders rettigheder. F.eks. har man for første gang i forholdt sig til ”sexualharassment” og seksualundervisning, ligesom der også er godt sprog om kvindelige menneskerettighedsforkæmpere.

"Markante fremskridt for kvinders og pigers mulighed for selv at bestemme over deres egen krop blev desværre ikke resultatet i sluterklæringen. Det er skuffende. Men vi kæmper videre. Vigtigheden af kvinder og pigers ret til at bestemme over deres egen krop kan ikke understreges nok og det er en målsætning vi arbejder meget målrettet på. World Economic Forum skønner, at der vil gå 217 år inden kvinder og mænd er ligestillede. Det kan vi selvfølgelig ikke vente på. Hvad kan vi så glæde os over i sluterklæringen? “sexual harassment” er kommet med i erklæringen som noget nyt og det er et fremskridt - #metoo bevægelsen har haft enorm betydning,” siger minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.

"I Danmark er det naturligt, at kvinder og mænd har samme rettigheder. Det skal også gælde i resten af verden. Jeg arbejder for at fremme kvinders ret til et liv fri for diskrimination og vold, og for at fremme piger og kvinders mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. Kampen for piger og kvinder globalt er med den seneste sluterklæring fra CSW vigtigere end nogensinde”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Der er fortsat meget at kæmpe for. Derfor bragte ligestillingsministeren flere vigtige spørgsmål op under samlingen, herunder - som noget nyt i dette forum – jomfrumyten.  Altså myten om at kvinder har en jomfruhinde, der ved undersøgelser kan afgøre om en kvinde er jomfru eller ej. 

”Mange piger og kvinder rundt om i verden udsættes for jomfrutestning, hvor de pålægges undersøgelser for at afgøre om de er jomfruer. Men jomfruhinden er en myte og man kan ikke ved undersøgelser afgøre om en kvinde er jomfru eller ej. De her undersøgelser bruges alene til at kontrollere og undertrykke kvinder og det må stoppe. Jeg er derfor meget glad for den opbakning jeg fik da jeg bragte emnet op i New York. Når det så er sagt, så er der stadig er lang vej igen i forhold til international enighed om kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Det viser resultatet af CSW-forhandlingerne med al tydelighed og det er skuffende. Det her resultat viser, at der mere end nogensinde er brug for, at Danmark fortsætter sit internationale lederskab for at menneskerettigheder gælder for alle," siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

FN’s Kvindekommission (Commission on the Status on Women) mødtes fra d.12.- 23. marts 2018. Kvindekommissionen samler årligt mange tusinde delegerede fra FN’s medlemslande for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling globalt. Under samlingen forhandles og vedtages et slutdokument med skiftende tematisk fokus. Dette års tema var ”Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls”.

For mere information kontakt:
Udviklingsministeren: Marie Dørup Olesen tlf. 61979020
Ligestillingsministeren: Anna Munck tlf. 61979033