Spring til indhold

Udviklingsministeren og HKH Kronprinsessen må aflyse rejse til Senegal, men fortsætter i samarbejde med Red Barnet kampen mod børneægteskaber

21.10.2017  19:33
Hvert 7. sekund bliver en pige under 15 år gift. Den realitet har udviklingsminister Ulla Tørnæs og H.K.H. Kronprinsessen i fællesskab med Red Barnet over den sidste måned sat fokus på i Danmark. De skulle i den kommende uge have været sammen i Senegal i Vestafrika for at deltage i et internationalt møde om børneægteskaber. Af sikkerhedsmæssige årsager må udviklingsministerens og H.K.H Kronprinsessens deltagelse i mødet desværre aflyses. Men Danmarks arbejde for at skabe internationalt momentum og levere konkrete resultater på dette vigtige område fortsætter selvsagt ufortrødent.
 

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:
”Piger og kvinder overalt i verden har ret til at bestemme over deres eget liv og over deres egen krop. Det er for mig den vigtigste årsag til at arbejde for at afskaffe børneægteskaber. Samtidig vil et stop for børneægteskaber give pigerne bedre muligheder for ikke at dø i barselsseng, at færdiggøre deres skolegang og indgå på arbejdsmarkedet - dermed bedre muligheder for at kunne bidrage til den økonomiske udvikling for deres familier og deres samfund. Derfor er et stop for børneægteskaber ikke bare det rigtige at gøre. Det giver også god økonomisk mening. Jeg er rigtig ærgerlig over, at det ikke var muligt at deltage i mødet i Senegal. Mødet er vigtigt og Danmark bakker fuldt op om mødets formål. Men indsatsen for pigers rettigheder starter eller slutter selvsagt ikke på et enkelt møde. Danmark vil i de kommende år fortsætte kampen. Vi støtter de progressive kræfter, der i regionen og globalt arbejder for at nå verdensmålet om at afskaffe børneægteskaber. Det er vigtigt, at der leveres konkrete resultater helt ud i den sidste landsby. ”
 
Verdens lande har i forbindelse med FN’s verdensmål forpligtet sig på at udrydde børneægteskaber inden 2030. Børneægteskaber er et stort problem bl.a. i Vest- og Centralafrika. I Mali er 55% og i Senegal 32% af alle piger gift, inden de fylder 18. Derudover har mange kvinder og piger i Sahel-regionen ikke adgang til familieplanlægning, sundhedsydelser og seksualundervisning. Manglen på seksuel og reproduktive sundhed og rettigheder - i kombination med manglende adgang til uddannelse, ringere retstilling mv. - har store konsekvenser for både pigerne og kvinderne, og for de samfund, de lever i. En af løsningerne på problemet med børneægteskaber er bl.a. investeringer i pigers rettigheder og uddannelse – områder, som Danmark lægger stor vægt på i det udviklings- og humanitære samarbejde både globalt og specifikt i Vestafrika. Det gøres bl.a. gennem støtte til UNFPA, UNWOMEN og Amplify Change, og gennem bilaterale programmer i Mali, Burkina Faso og Niger.