Spring til indhold

PartnerUM

""

Kære partner til en ansat i UM

Udenrigsministeriet vil gerne slå et slag for mobilitet. Lysten til at rejse ud i verden og gøre en forskel. Desværre oplever vi en faldende mobilitet. Det er en stor udfordring. Udenrigstjenesten – vores knapt 100 repræsentationer ude – er kort og godt vores eksistensberettigelse. Det er derfor helt afgørende, at vi får sat fokus på dette emne. Det tillægger vi stor vægt i Udenrigsministeriets direktion.

Der kan være mange grunde til den svigtende mobilitet. I første omgang vil vi stille skarpt på vilkår for partnere og familier. Vi skal blive bedre til at se den UM ansattes udsendelse som hele familiens udstationering.  

Vi har allerede en vifte af tilbud til jer. Men vi har flere tiltag på vej:

* Vi vil undersøge, hvorfor mobiliteten halter. Og vi vil gerne spørge jer som partnere til råds. Ris og ros men fremfor alt gode ideer til, hvordan vi kan bistå jer bedst muligt. Til det formål laver vi en light spørgeskemaundersøgelse, hvor Ennova vil rette henvendelse til et udvalg af partnere – både dem som er med ude og dem, som er blevet hjemme.

* Vi vil lancere en ny hjemmeside – PartnerUM – hvor I som partnere vil kunne få nemmere adgang til information før udsendelse, under jeres udstationering og på vej hjem.

* Vi vil styrke vores rådgivning af jer som partnere på vej ud med fokus på kultur og karriere i en international kontekst og på vej hjem med fokus på genindtræden på det danske arbejdsmarked. Til det formål vil vi indgå aftaler med en række nye kompetente og erfarne eksterne coaches.

* Vi vil i samarbejde med vores ambassader øge indsatsen for at skabe nogle bedre rammer for jer som partnere lokalt – flere lokale arbejdstilladelser, job-banker på tværs af nordiske/EU ambassader, aftaler med lokale rekrutteringsbureauer som kan vejlede om netværk og karriere lokalt, bedre information om familieliv på posten (gode internationale skoler, børnepasning, fritidsaktiviteter, mv.), etc.    

Vi ser frem til at blive klogere og til – indenfor de rammer vi nu engang har til rådighed – at kunne målrette vores indsats til gavn for mobiliteten. På forhånd tak fordi I vil samarbejde med os om dette.

Med venlig hilsen

Lone Dencker Wisborg
Udenrigspolitisk direktør, medlem af Udenrigsministeriets direktion 

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00