Spring til indhold

Rådgivning og tilbud

Når man som familie skal udsendes af Udenrigsministeriet venter der forude en stor og spændende udfordring ikke mindst for de medfølgende partnere. Mange af de udsendte familier vil skulle bruge en del energi på at sikre den medfølgende partners fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet og selvstændige karriereudvikling.

Det er en vigtig del af Udenrigsministeriets familie- og partnerpolitik, at en udsendelse bliver en positiv oplevelse for hele familien. Derfor tilbyder Udenrigsministeriet - som en integreret del af denne politik - de medfølgende partnere professionel bistand inden for følgende områder:

  • til at søge job i udlandet
  • til at udvikle sine kompetencer i anden retning under udsendelsen
  • til at medfinansiere udgifter til videreuddannelsesforløb
  • til at søge job efter hjemkomsten til Danmark
  • til at modtage sprogundervisning både før og under udsendelsen

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00