Spring til indhold

Sprogundervisning

Ansøgning om undervisning

Formålet med sprogundervisningen er sproglig forberedelse forud for udsendelsen.

Der tilbydes undervisning i de for posten relevante arbejdssprog. Antallet af undervisningstimer under førudsendelsen samt undervisningsformen vil afhænge af den enkelte medarbejders niveau og behov, sprogets vanskelighedsgrad, sprogets relevans for opgavevaretagelsen, tid og budget til disposition.

I forbindelse med meddelelsen fra UM om den nye post modtager UMs medarbejder information om, hvordan vedkommende ansøger om sprogundervisning i til medfølgende familier. 

Formålet med sprogundervisning for partnere (ægtefæller/samlevere) og børn er sproglig og kulturel forberedelse på udsendelse. Tilbuddet skal understøtte målsætningerne i UM’s familiepolitik, der sigter på at lette forholdene for medfølgende familiemedlemmer under udsendelsen.

Medfølgende partnere

I førudsendelsesperioden kan medfølgende partnere modtage 50 individuelle lektioners undervisning i enten engelsk, dansk eller lokalsproget.

Sprogundervisning i lokalsprog afholdes fx på Studieskolen og tilbydes evt. tilbydes uden for almindelig arbejdstid. Alternativt kan de 50 lektioner sprogundervisning bevilliges til afholdelse på udeposten. Disse skal dog afholdes inden udgangen af udsendelsesåret. 

Der tilbydes derudover partnere (sammen med deres UM-partner) mulighed for at deltage i et regionalt og landekursus i Danmark. 

Medfølgende børn

Formålet med sprogundervisning til medfølgende børn er forberedelse af barnets skolegang. Derfor er tilbud om sprogundervisning til børn som udgangspunkt i engelsk. Er skolesproget et andet sprog end engelsk, tager UM stilling til den enkelte sag. Børn skal være født i perioden 1995-2011 for at kunne modtage undervisning under førudsendelsen 2016. Fylder barnet 5 år inden udsendelsen, kan UM dog i helt særlige tilfælde vælge at bevillige sprogundervisning.
 
Sprogundervisning i engelsk tilbydes i form af 20 individuelle lektioner. I Danmark tilbydes dette til de mindste som hjemmeundervisning og til større børn i Kompetencecenteret. Er skolesproget fransk, tilbydes i stedet for undervisning i dette sprog til større børn på fransketalende udeposter. Franskundervisning tilbydes for årgang 1995-2003: 20 individuelle lektioner til afholdelse i DK eller på posten.
 
For 2016 gælder det at:

Engelskundervisning tilbydes for årgang 2006-2011 som 20 individuelle lektioners hjemmeundervisning. Undervisning kan foregå mandag-lørdag, i minimum 2 lektioner af gangen. Såfremt der er flere børn på samme bopæl skal undervisningen foregå i forlængelse af hinanden. En undervisningsplan vil blive udarbejdet i samarbejde med UMKC og underviser.

Årgang 1995-2005 tilbydes også 20 individuelle lektioner i Udenrigsministeriets Kompetencecenter. Alternativt kan undervisningen også foregå hjemme, men kun såfremt der er flere børn på samme bopæl og undervisningen foregår i forlængelse af hinanden.

Årgang 2000-2011 har derudover også mulighed for 1-2 ugers summer school på Copenhagen International School i Hellerup, sandsynligvis i ugerne 25-26-27 (20. juni - 8. juli 2016). Læs mere om CIS: www.cis-edu.dk - tilmelding kun efter aftale med UMKC. 

Tilbud til ikke-dansktalende familiemedlemmer

Er der tale om medfølgende familiemedlemmer, der ikke har dansk som modersmål, vil der være mulighed for at modtage 30 lektioner i dansk forud for udsendelsen som et alternativ til de ovennævnte tilbud.

Skift mellem to udeposter

Hvis UM vurderer, at undervisningen ikke kan gennemføres i Danmark (fx ved skift mellem to udeposter), kan førudsendelseundervisningen afholdes på udeposten. Inden undervisningen igangsættes, skal tilbuddet godkendes af UM, der afholder kursusafgiften samt udgifter til kursusmateriale. Der kan ikke dækkes andre udgifter (herunder per diems, rejse, ophold mv.).

Sprog efter førudsendelsen

UM dækker ikke udgifter i forbindelse med sprogundervisning på posten (undtaget undervisning under førudsendelsesrammen). Ved behov for sprogundervisning efter tiltrædelse på posten skal der ansøges hos repræsentationschefen, der kan tage beslutning om forbrug af midler til kompetenceudvikling betalt af repræsentationen selv.
 
Derudover administrerer HR-Udeteam en særlig bevilling for danskundervisning til børn under udsendelsen. Kontakt HR-Udeteam for information herom.

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00