Spring til indhold

Førudsendelsesrådgivning

Op til din udsendelse tilbyder familie- og kriserådgivningsteamet dig og din nærmeste familie før-udsendelsesrådgivning. Her taler vi om de udfordringer og ændringer du og din familie står overfor i relation til den nye tilværelse på udeposten.

Du skal selv tage kontakt til os for aftale en tid:

Anne Rudbeck, mail: annrud@um.dk, tlf. 3392 0716

Anne Lillelund, mail: Annlil@um.dk, tlf. 3392 0748

9 gode råd om familieliv og udstationering:

1. Tænk UM's krise- og familierådgivere ind som naturlige sparringspartnere omkring familieforhold og trivsel.
 
2. Afklar både børns og voksnes individuelle forventninger til udstationeringen.

3. Afklar hvordan I hver især reagerer under stress.

4. Hvem har hvilke ressourcer i familien?

5. Hvem har hvilke sårbarheder?

6. Hvordan ser det nærmeste netværk ud? Hvordan kan I bruge det? Hvad hvis netværket får brug for jer?

7. Forandring handler om tilpasning, og når vi ved, hvad vi har at forholde os til, begynder denne tilpasning: Skabe trygge rammer og ritualer, som I kender hjemmefra. Lad være med at stille for store krav i starten, og undgå at skulle en hel masse uden for hjemmet.

8. Du kender dit barn bedst – giv det tid og rum til omstillingen, tro på, at det nok skal gå. Samtidigt skal du lytte til din bekymring og søge rådgivning, hvis du har brug for det.

9. Vær rollemodel for dine børn – det er ok, at du viser børnene din egen usikkerhed i den nye job- og familiesituation og samtidig viser, at du klarer det.

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00