Spring til indhold

Tilbud under udsendelse

Udenrigsministeriet tilbyder, at medfølgende partnere til varigt ansatte i UM kan vælge ét af flere tilbud.

  1. For det første er det muligt at modtage karriererådgivning og hjælp til jobsøgning hos Makio. Makio er internationalt forankret og har et netværk af outplacement partnere i 75 lande. Tilbuddet omfatter både sparring med Makio inden afrejse samt sparring lokalt med et outplacement firma.
  2. For de partnere, som ikke nødvendigvis ønsker et job i traditionel forstand, men ønsker at bruge deres tid i udlandet på at udvikle deres personlige kompetencer, ændre professionel kurs eller videreuddannelse, kan partneren blive tilknyttet et nystartet initiativ, Here We Are, der samarbejder med Spousecare. Der tilbydes her coaching i netværksdannelse, kulturforståelse, udvikling af kompetencer – alt sammen med det formål, at understøtte et meningsfuldt udsendelsesforløb. Der vil også være mulighed for sparring efter hjemkaldelse.  
  3. Som et pilotprojekt i 2016 vil partnere, der udsendes i sommeren 2016 og ønsker at videreuddanne sig under udsendelsen, kunne ansøge Udenrigsministeriets HR-kontor ([email protected]) om et legat i størrelsesordenen 20-50.000 kr. Bidraget kan ansøges under forudsætning af, partneren selv bidrager økonomisk til forløbet. Tilbuddet vil bl.a. kunne have relevans for partnere, som ikke vil kunne opnå lokal arbejdstilladelse.

Er du medfølgende partner til en varigt ansat i Udenrigsministeriet og interesseret i ét af ovenstående tilbud kan du kontakte enten Makio eller Here We Are/Spousecare og HR-koncern for at høre nærmere. Du må meget gerne angive, hvilken post, du er draget med ud på og hvornår. For yderligere information er du også altid meget velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets familierådgiverteam på følgende adresser:

Anne Rudbeck, mail: [email protected], tlf. 3392 0716

Anne Lillelund, mail: [email protected], tlf. 3392 0748

Makio, Birgitte Røssell, mail: [email protected], tlf. 5157 2010

Here We Are, Jannie Aasted Skov-Hansen, mail: [email protected]

Nedenfor kan du downloade mere information om de respektive tilbud.

Makio

Here We Are/Spousecare

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00