Spring til indhold

Bil

Henvendelser vedr. nummerplader samt registrering/afregistrering af biler skal rettes til SKAT. Læs mere på  SKATs hjemmeside. Blanketter kan hentes samme sted.

Hvis et motorkøretøj afregistreres, rettes henvendelse til SKAT med henblik på tilbagebetaling af en forholdsmæssig andel af vægtafgiften. Se punktet herunder vedr. nummerplader.

Omkostninger ved flytning af en privat bil i flyttegodset skal I selv afholde. En uudnyttet flyttekvote kan ikke konverteres til fragt af bil. 

Ved forflyttelse til/fra og mellem poster uden for Europa, herunder hjemkaldelse til Danmark kan Udenrigsministeriet efter forudgående ansøgning til rådgiveren i HR/Udeteam godtgøre op til 75 pct. af fragtudgiften for en bil, jf. ansøgningsprocedure.

Importtilladelse

I bør i god tid forhøre jer hos repræsentationen, om der kræves tilladelse til at indføre bil, herunder især om der stilles særlige krav ved indregistrering af importerede biler som f.eks. specielle miljøkrav, forbud mod visse typer brændstof, biltype m.v.

Hvis I ikke får diplomatisk status, skal I have repræsentationschefens tilladelse til indførsel af toldfri varer, herunder bil.


Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kørekort og bilforsikring

For at få udstedt internationalt kørekort skal der rettes henvendelse til borgerservicekontoret i jeres hjemkommune medbringende gyldigt dansk kørekort og billede. Kørekortet er gyldigt ét år fra udstedelse og er normalt nødvendigt i lande uden for Europa og SNG-landene.

Udenrigsministeriet dækker ikke udgiften til anskaffelse af internationalt kørekort.

Anmod eventuelt om elitebilistcertifikat hos dit bilforsikringsselskab med henblik på at kunne opnå elitebiliststatus i opholdslandet.

Undersøg med repræsentationen, hvilke bilforsikringer der kræves, og hvor I bør tegne dem.

FDM-medlemmer opfordres til at undersøge, om automatisk medlemskab af tilsvarende forening i opholdslandet kan opnås.

Nummerplader

Bibeholdelse

Såfremt I under udsendelsen ønsker at beholde en bil eller et andet motorkøretøj på danske nummerplader, skal der indsendes en ansøgning til SKAT. Blanketten (21.071) kan hentes her.

Afmeldelse

Afmeldelse af et køretøj, der ikke længere ønskes benyttet, sker ved at aflevere nummerpladerne til nummerpladeekspeditionen på det nærmeste skattecenter. Nummerpladerne kan også sendes til det nærmeste skattecenter. Det koster ikke noget at afmelde et køretøj.

Grænseplader

Med virkning fra 1. november 2013 vil statsudsendte kun kunne få grænseplader ved udrejsen fra Danmark (første udstationering), og ikke længere ved flytning mellem to poster eller på samme adresse i udlandet.  

Ved registrering af bil på grænseplader, skal der bruges en erklæring fra rådgiveren i HR/Udeteam, hvori det bekræftes, at udsendelsen varer mindst 6 måneder. I visse tilfælde vil udsendelsesskrivelsen være tilstrækkelig. Yderligere vejledning kan fås hos SKAT.

Kørsel i Danmark på udenlandske diplomatplader

Personer, som i medfør af CPR-lovens §24, stk. 5 og 6 ikke er registreret som udrejst af folkeregistret, skal søge om tilladelse til at køre i Danmark med en bil, der er indregistreret på diplomatplader i udlandet. Efter ansøgning kan der gives tilladelse til kørsel i Danmark i forbindelse med weekend-og ferieophold samt andre fridage. Hvis man på forhånd kan angive, hvor mange weekender, ferier og fridage man forventer at afholde i Danmark, kan der som udgangspunkt søges om kørsel i Danmark for en flerårig periode.

Ansøgningsblanket (21.059) til SKAT kan hentes her. Kopi af bekræftelse på ophold i udlandet skal vedlægges. Denne kan rekvireres fra rådgiveren i HR/Udeteam. Desuden skal kopi af den udenlandske registreringsattest vedlægges.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00