Spring til indhold

Udetillæg

Der oppebæres en skattefri, månedlig omkostningsdækkende ydelse, der betegnes udetillæg. Udetillæg beregnes under hensyntagen til omkostningsforholdene på posten samt familiestørrelse og dennes opholdsstatus m.v.

 

Den udsendte medarbejder har pligt til straks at indberette om ændringer i de individuelle forhold, som har ind­flydelse på udetillæggets størrelse.

 

De nærmere regler fremgår af vedlagte pdf-fil 'Administrativ vejledning for udetillægsordningen'.

 

Administrativ vejledning for og beskrivelse af udetillægsordningen

Bilag 1-3

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Børnefamilieydelse, SU, etc.

Børne- og ungeydelser: Med virkning fra 1. januar 2014 anvises børne- og ungeydelse (børnefamilieydelse) via Udbetaling Danmark som under hjemmetjeneste. Dette gælder uanset om man er udsendt før eller efter 1. januar 2014.

Tilkendelsesskrivelse fra Udbetaling Danmark vil årligt blive sendt til primært moderens E-boks, men kan også sendes til faderens. Alle henvendelser fra offentlig instanser i Danmark vil kunne ses i E-boks ved at vælge post fra alle 'offentlige myndigheder'.

SU og anden statsfinansieret ydelse: (gælder kun for udsendte før 1. januar 2014) For børn eller ægtefæller, som modtager SU (Statens Uddannelsesstøtte), anden statsfinansieret ydelse (f.eks. dagpenge, kontanthjælp), eller hvis barnet ved egen indtægt (såvel heltids-, deltids, studenter- som andre jobs) helt eller delvis forsøger sig selv, bortfalder eller nedsættes dele af dit udetillæg.

Du har pligt til at oplyse HR/Udeteam herom ved fremsendelse af dokumentation

Skatteforhold

Den udsendte medarbejder vil under udsendelsen fortsat være skattepligtig af løn, dvs. skalaløn plus eventuelle pensionsgivende tillæg, der udbetales under udsendelsen.
 
Udetillæg og hjemflytningstillæg bliver ikke beskattet, jf. Ligningslovens § 7 nr. 15.
 
Eventuelle private skattespørgsmål skal I selv drøfte med jeres lokale skattecenter. 
 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00