Spring til indhold

Dækning ved uheld

Hvis uheldet er ude - hvordan er jeg og min familie så dækket under vores udsendelse?

Her finder du oplysninger om, hvem der administrerer UM's ordninger:

  • kollektiv heltidsulykkesdækning, Tryg Forsikring
  • dækning ved sygdom og hjemtransport, SOS International A/S
  • dækning på tjenesterejser , Europæiske Rejseforsikring A/S
  • transportskadedækning (flyttegods), Tryg Forsikring

Udenrigsministeriet har i tillæg til ovenstående forhøjet de til en hver tid gældende summer i den kollektive heltidsulykkesdækning til det dobbelte for medarbejdere der opholder sig i områder optaget på Europæiske Rejseforsikrings krigs- og risikoliste. Adgang til denne liste kan kun fås via Udenrigsministeriets Intranet.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Heltidsulykkedækning

Tryg Forsikring

Den kollektive heltidsulykkesforsikring er pr. 1. april 2011 overgået til administrationsordning og varetages af Tryg Forsikring.

Ordningen omfatter automatisk alle medarbejdere udsendt af Udenrigsministeriet på udetillægsvilkår, medfølgende ægtefælle eller dermed ligestillet samlever og medfølgende børn under 21 år. Ægtefæller, der ikke har fast ophold på tjenestestedet, omfattes af ulykkesforsikringen under midlertidigt ophold på medarbejderens tjenestested. Det samme gælder børn under 21 år, der fortsat modtager bidrag til deres underhold fra medarbejderen.

De til enhver tid gældende forsikringssummer er forhøjede til det dobbelte for medarbejderne i områder optaget på Europæiske Rejseforsikrings krigs- og risikoliste. Adgang til denne liste kan kun fås via Udenrigsministeriets Intranet.

Sygdom og hjemtransport

SOS International A/S

Udsendte medarbejdere og medfølgende ægtefælle/samlever og medfølgende børn er omfattet af Udenrigsministeriets administrationsordning for sygdom og hjemtransport. Aftalen er indgået med SOS International A/S og er senest revideret per 1. januar 2014 som følge af implementeringen af den nye udetillægsordning.

For medarbejdere og deres familier udsendt efter 1. januar 2014 gælder, at sygeudgifter kan refunderes med 100%.

For medarbejdere og deres familier udsendt før 1. januar 2014 gælder, at sygeudgifter kan refunderes med 80%. Udenrigsministeriet er opmærksom på, at TRYG ikke længere tilbyder den såkaldte 20% supplementsforsikring til medarbejdere i udetjenesten uden for Europa. Udsendte medarbejdere, der måtte modtage opsigelse af deres 20% sygeforsikring fra TRYG, kan rette henvendelse til HR/Udeteam med henblik på optagelse i en midlertidig ordning.

For alle udsendte medarbejdere og deres familier er der opnået adgang til refusion for rimelige og nødvendige merudgifter mod dokumentation i forbindelse med behandlingsrejser bevilget af SOS International, herunder udgifter til flybilletter, indlogering, måltidsgodtgørelser og nødvendig lokal transport efter regning. 

Du kan her læse nærmere om, hvordan du kontakter SOS International A/S.

Forsikringskort tilsendes automatisk i forbindelse med jeres udsendelse. Vær opmærksom på at du/I er dækket, uanset om kortet er modtaget eller ej.

Statens tjenesterejseforsikring

Europæiske Rejseforsikring A/S

Administrationen af statens tjenesterejseforsikring varetages af Europæiske Rejseforsikring A/S. Aftale herom indgås af Finansministeriet på hele statens vegne. Den seneste aftale er indgået med virkning fra den 1. januar 2011 og er foreløbig gældende til og med den 31. december 2015.

Under selve forflyttelses- og besøgsrejsen er man også dækket under statens tjenesterejseforsikring.

Europæiske alarmcentral kan kontaktes på tlf. +45 70 20 98 28. 

Kundecentret kan kontaktes på +45 70 10 60 30. Her er åbent mandag til fredag kl.: 08.30 - 16.30 og fredag kl.: 08.30 - 16.00.

Via Udenrigsministeriets Intranet kan der opnås adgang til Europæiske Rejseforsikrings Voyager Information Portal (VIP) med bl.a. sundheds- og sikkerhedsinformationer om ca. 170 lande.

Smykker, ordener og andre værdigenstande af ædle metaller skal medbringes personligt under forflyttelsesrejsen. Forhøjelse af bagageforsikringen op til max. DKK 100.000 pr. person kan ske ved henvendelse til HR/Udeteam.

Transportskadedækning

Tryg Forsikring

Transportforsikringen er pr. 1. april 2011 overgået til administrationsordning og varetages af Tryg Forsikring.

Under flytningen er flyttegodset automatisk dækket af ordningen.

Administrationsordningen dækker flyttegods, der transporteres for ministeriets regning til en værdi af maksimalt DKK 1,5 mio. pr. forsendelse (ekskl. smykker, ordener og andre værdigenstande af ædle metaller, som skal medbringes personligt under forflyttelsesrejsen).

Sølvbestik og andet sølvtøj afleveres særskilt til flyttefirmaet for nedpakning og er dækket af forsikringen, såfremt en specifikation med værdiangivelse sendes til Tryg Forsikring, inden flyttegodset pakkes.

Hvis der i forbindelse med flytning sker skader, skal såvel Tryg Forsikring - på mail: transportskade@tryg.dk, eller på tlf. +45 44 20 37 98 - som Udenrigsministeriets flytteleverandør underrettes omgående og skriftligt om skadens art og omfang.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00