Spring til indhold

Levevilkår

Levevilkårene beskriver nogle af de fordele og udfordringer, som hver enkelt post byder på. I kan blandt andet læse om jobmulighederne for ægtefæller/partnere, fritidsaktiviteter for børn og andre sociale forhold. Beskrivelserne af de enkelte poster er udarbejdet af medarbejdere på repræsentationerne og giver et godt og nuanceret billede af forholdene de forskellige steder. For hver enkelt repræsentation er der listet en kontaktperson, som er klar til at bistå og besvare spørgsmål af mere praktisk karakter. Der er kun adgang til Levevilkårene via Udenrigsministeriets Intranet.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00