Spring til indhold

Pas, folkeregister og valgret

For medfølgende familie til en statsudsendt medarbejder gælder der særlige regler vedr. pas, folkeregister og valgret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Pas

De nærmere oplysninger om diplomat- og tjenestepas samt ansøgningsskema kan kun findes via Udenrigsministeriets Intranet.

Af hensyn til optagelse af biometri bedes ansøgning om pas indsendt i så god tid som muligt inden udsendelsen.

Folkeregister

I henhold til kap. 6, § 24, stk. 5 i Lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) har I ret til at forblive registreret i folkeregistret med bopæl i Danmark som statsudsendt under udsendelsen og skal ikke registreres som udrejst. Fordelen ved at bevare folkeregisteradresse i Danmark er, at I kan bevare det gule sundhedskort (offentlig sygesikring) og dermed har ret til behandling i det offentlige sundhedsvæsen under ophold i Danmark.

Se nærmere under Bopælsregistrering og Folkeregistret, hvilke regler der gælder for jer.

Bestemmelsen i CPR-loven omfatter også medfølgende familie. Medfølgende familie defineres som ægtefælle, registreret partner eller en samlever, der har fælles bopæl med medarbejderen i Danmark inden udrejsen, jfr. § 24, stk. 6. Medfølgende børn over 18 år er dog ikke omfattet af § 24 og skal meddele flytning som udrejst til folkeregisteret i bopælskommunen. § 24 gælder også for specialattachéer mv., der udsendes af andre ministerier til at gøre tjeneste ved en dansk repræsentation, samt eksportassistenter, eksportstipendiater, sektoreksperter og projektkoordinatorer, men ikke medarbejdere, der ansættes direkte af internationale organisationer med dansk finansiel støtte eller ansættes i projekter finansieret af bistandsmidler.

Medarbejdere, der ikke har fast bopæl i Danmark på udsendelsestidspunktet, er ikke omfattet af § 24 i CPR-loven og har ikke ret til at blive registreret på høj vejkode. Dette gælder også for medarbejdere, der er grænsegængere og bosat i Øresundsregionen på udsendelsestidspunktet. 

Børn, der bliver født i udlandet under udsendelsen, kan blive registreret i folkeregisteret i forældrenes seneste bopælskommune og få tildelt et CPR-nummer i medfør af § 24 i CPR-loven. Medarbejderen skal indsende kopi af barnets fødselsattest til folkeregistret med anmodning om at få udstedt en navneattest. 

Valgret

Medarbejdere og deres ægtefælle/samlever med dansk indfødsret, der er udsendt efter den 1. juli 2000, og som før udsendelsen har bopæl i Danmark, er omfattet af CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6 og bevarer automatisk deres optagelse på valglisten til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg samt kommunal- og regionsvalg i den seneste bopælskommune under udsendelsen.

Medarbejdere, der ikke har fast bopæl i Danmark på udsendelsestidspunktet, er ikke omfattet af § 24 i CPR-loven og skal derfor søge om optagelse på folketingsvalglisten, med henblik på at kunne stemme til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg, men ikke kommunal- og regionsvalg. Kontakt evt. HR/Udeteam for nærmere vejledning.

Medfølgende børn over 18 år skal altid sørge for at søge om optagelse på folketingsvalglisten. De bliver dermed stemmeberettiget til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg, men ikke kommunal- og regionsvalg.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00