Spring til indhold

Børnefamilieydelse

Med virkning pr. 1. januar 2014 bliver børne- og ungeydelser beregnet på baggrund af forskudsregistreret indkomst, jf. Bekendtgørelse nr. 1563 af 13.12.2013 om Børne- og ungeydelser.  Ydelserne anvises af Udbetaling Danmark, Familieydelser, som kan kontaktes på tlf. 7012 8062.

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00