Spring til indhold

Børns skolegang

Refusionsadgang for skoleudgifter og børnepasning for udsendte medarbejderes børn ophører ved overgangen til hjemmetjeneste.

I bør så tidligt som muligt indmelde børn i vuggestue, børnehave, fritidshjem eller skole. Vær opmærksom på at indskrivning til Folkeskolen i de fleste kommuner sker i efteråret forud for det efterfølgende skoleår, men der kan være forskellig praksis fra kommune til kommune.  

For de større børns vedkommende anbefales det at kontakte Udenlandske uddannelser: Guide til anerkendelse vedr. adgangsmuligheder på danske læreanstalter med den eksamen, der forventes bestået i udlandet.

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00