Spring til indhold

Helbredsundersøgelse

Senest en måned efter hjemkomsten fra tjeneste i udlandet kan udgifterne til en almindelig helbredsundersøgelse hos praktiserende læge i Danmark refunderes af SOS International a/s i det omfang godtgørelse ikke modtages fra den offentlige danske sygesikring.
 
Ved hjemkomst fra poster i lande uden for Europa og Nordamerika godtgøres endvidere udgiften til en undersøgelse på Rigshospitalets Infektionsmedicinske Klinik. En eventuel undersøgelse skal finde sted senest 3 måneder efter hjemkomsten.

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00