Spring til indhold

Flytning af bohave

Står I over for at skulle hjemsendes, vil I blive kontaktet af Udenrigsministeriets flytteleverandør, som varetager flytningen. Kontakten til flytteleverandøren etableres således:  

  1. Rådgiveren i HR-Udeteamet vil initiere flytningen på flytteleverandørens flytteportal, herunder oplyse om flyttekvote, nuværende tjenestested ('home location'), hjemkaldelsestidspunkt samt kontaktoplysninger.

  2. Herefter vil den udsendte medarbejder modtage en mail med login-oplysninger til flytteportalen, hvor der efter login skal udfyldes nogle supplerende personlige oplysninger.    

  3. Når oplysningerne på flytteportalen er blevet udfyldt, vil flytteleverandøren kontakte jer direkte, hvorefter den nærmere tilrettelæggelse af flytningen aftales direkte mellem flytteleverandøren og jer.

I bør på forhånd undersøge med de lokale myndigheder, om der er begrænsninger eller særlige forhold, der skal tages hensyn til ved udførsel af flyttegods og varer. Særligt skal I være opmærksom på, om eksporttilladelsen fra de lokale myndigheder kan være klar til det aftalte flyttetidspunkt, idet det ofte vil være repræsentationen, der skal indhente denne tilladelse og IKKE flytteleverandørens lokale flyttepartner.

Hvis der i forbindelse med flytning sker skader, skal såvel Tryg - på mail transportskade@tryg.dk eller på tlf. +45 44 20 37 98 - som Udenrigsministeriets flytteleverandør underrettes omgående og skriftligt om skadens art og omgang.

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00