Spring til indhold

Cases og artikler

 

CASES

Læs om arbejdet og resultater i:

 

Bangladesh – hvor Arbejdstilsynet eksporterer godt arbejdsmiljø til glæde for arbejderne i tekstilindustrien og danske virksomheder.


Brasilien – hvor Erhvervsstyrelsen bekæmper korruption og bureaukrati gennem digitalisering til glæde for især de fattigste borgere og virksomheder.


Ghana - hvor Søfartsstyrelsen hjælper med at skabe bedre rammevilkår for den maritime sektor til gavn for Ghana og danske virksomheder.


Indonesien -
hvor Energistyrelsen hjælper med langsigtet energiplanlægning og integration af vedvarende energi til gavn for indoneserne og miljøet.

 

Indonesien - hvor Miljøstyrelsen hjælper med omstillingen til et mere bæredygtigt affaldssystem.

 

Kinahvor Miljøstyrelsen hjælper med at sænke luftforureningen med afsæt i danske erfaringer til glæde for borgerne i Kina og danske virksomheder.


Sydafrika – hvor Miljøstyrelsen hjælper med en mere effektiv vandforsyning til glæde for sydafrikanerne og danske virksomheder.

 

Vietnam – styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer og implementering af lovgivning indenfor foder og fødevaresikkerhed i Vietnam. Fokus på brug af veterinære lægemidler, fodersikkerhed og kapacitetsudvikling.

 

Kenya - Kenya er storproducent af grøntsager, men ofte er der udfordringer med for meget sprøjtegift. I samarbejde med danske eksperter fra Udenrigsministeriet og Fødevarestyrelsen har de kenyanske myndigheder taget initiativ til at forbedre kontrollen af deres fødevarer.

 

 

ARTIKLER

 

Danmarks Statistik: Ghanas hemmelige våben i kampen for verdensmålene: data

 

Miljø- og Fødevareministeriet: "Danmark hjælper Indonesien med at genanvende affald"

 

Globalnyt: "Mange nye sektorrådgivere signalerer udvidelse af Danmarks såkaldte myndighedssamarbejde"

 

Interview med sektorrådgiver i Indonesien, indeholdt i  JAktuelt: "JAere i udenrigstjenesten"

 

Landbrugsavisen: "Det vietnamesiske marked 'genåbnes' for dansk landbrug"

 

Landbrug & Fødevarer: "Dansk-kenyansk samarbejde åbner døre"

 

DSS (Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet): "Dansk telemedicin hjælper mexicanske psykiatripatienter"

 

Dagbladet Holstebro-Struer/Folkebladet Lemvig: "Søren sørger for bedre arbejdsmiljø - i Bangladesh"

 

LIF: "Medicineksport til Kina exploderer"

 

Jyllands-Posten: "Aarhus og Sydafrika samarbejder om bæredygtig byudvikling"

 

Dansk Energi: "Tolv lande lærer af Danmarks energi-erfaringer"

 

Patent og Varermærkestyrelsen: "Sektorrådgiver i Teheran, Terkel Borg, beretter om fremdrift i det dansk-iranske myndighedssamarbejde på IPR-området"

 

Danske Rederier: "Statsbesøg: Store muligheder for dansk søfart i Ghana"

 

State of Green: "Around 38,000 tonnes of plastic packaging waste recycled per year in Kenya"

 

Mehr News: "Iran Moving Forward in the IP Sector"

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]      

Se Videoer om cases

 

Ministeren for Udviklingssamarbejde besøger Kenya.

 

Ministeren for Udviklingssamarbejde besøger Indonesien.

 

Fire vækstrådgivere fortæller om resultatet af myndighedssamarbejder på områder som miljø, landbrug, fødevarer og sundhed.

 

Dansk-kinesisk samarbejde reducerer luftforurening i Kina.

  

Danmark og Kina samarbejder om at skabe bedre fødevaresikkerhed i Kina

  

Danmark og Kina samarbejder om at skabe en mere effektiv sundhedssektor i Kina.