Spring til indhold

Sektorrådgivere

Sektorrådgiverne er bindeled mellem danske og lokale myndigheder på strategisk vigtige sektorer, hvor Danmark har særlige kompetencer og erfaringer med offentligt-privat samarbejde. De stiller viden og ekspertise til rådighed for danske virksomheder og danske myndigheder om den lokale vandsektor i Sydafrika, søfart i Kina eller svineproduktion i Colombia. Så vidt muligt understøtter og bygger sektorrådgiverne på eksisterende sektornetværk, myndighedskontakter og efterspørgsel på dansk løsninger. Gennem dette arbejde bidrager de til Danmarks økonomiske diplomati. De danske ambassader har omkring 40 sektorrådgivere i 17 lande.

 

Fokus på danske spidskompetencer

Sektorrådgiverne fokuserer på sektorer, hvor Danmark har særlige kompetencer, viden og teknologi. De er med til at vurdere, hvordan danske kompetencer og løsninger bedst kan bidrage og tilpasses til den lokale efterspørgsel. Sektorrådgiverne opbygger relationer, og viden om forskellige sektorer, som ambassaden kan bruge til at støtte danske virksomheders adgang til det lokale marked og mulighed for at promovere danske løsninger.

Sektorrådgiverne identificerer og analyserer efterspørgsel, som har relevans for danske kompetencer. De opbygger og vedligeholder relationer til relevante lokale myndigheder. De konkretiserer efterspørgslen og vurderer i samarbejde med de danske myndigheder, hvordan de danske myndigheder kan medvirke til at skabe resultater.

17 lande fordelt på tre kontinenter deltager i Myndighedssamarbejde.

Der er i alt udsendt omkring 40 sektorrådgivere til de danske ambassader:

  • Latinamerika: Argentina, Brasilien, Colombia og Mexico
  • Afrika: Egypten, Etiopien, Ghana, Kenya, Marokko, Nigeria og Sydafrika
  • Asien: Tyrkiet, Kina, Vietnam, Indien, Bangladesh og Indonesien.

Her kan du se en oversigt over de strategiske
sektorsamarbejdsprojekter
, med kontaktinformationer til sektorrådgiverne.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]      

Se videoer med sektorrådgivere

 

Fire sektorrådgivere fortæller om resultatet af myndighedssamarbejder på områder som miljø, landbrug, fødevarer og sundhed.

 

Dansk-kinesisk samarbejde reducerer luftforurening i Kina.

  

Danmark og Kina samarbejder om at skabe bedre fødevaresikkerhed i Kina

  

Danmark og Kina samarbejder om at skabe en mere effektiv sundhedssektor i Kina.

 

Danmark og Kina samarbejder om at skabe bedre fødevaresikkerhed i Kina

  

Danmark og Vietnam samarbejder om at bekæmpe livsstilssygdomme i Vietnam

  

Dansk-mexicansk samarbejde skal skabe en stærk mexicansk sundhedssektor

Danmark og Kenya samarbejder om miljø og affaldsortering