Spring til indhold

FN’s organisation for ligestilling og styrkelse af kvinder (UN Women)

Forebyggelse, undersøgelse og rapportering af sager om forsøg på korruption, tillige med andre former for uregelmæssigheder, inden for UN Women.

Revisionsaktiviteterne i UN Women foretages af UN Women’s selvstændige og uafhængige revisionsenhed, som ligger under UNDP´s revisions- og undersøgelseskontor (OAI).


Revisionsenhedens efterforskende arbejde består i at undersøge beskyldninger om svindel, korruption og anden ureglementeret adfærd, herunder chikane, misbrug af autoritet og forfølgelse af ’whistle-blowers’, udført af UN Women’s personale, ikke-fastansat personale eller tredjepart. Anmeldelse af givne forhold kan bl.a. gøres gennem en telefonisk hotline.

OAI’s revision arbejder i overensstemmelse med ”International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing” samt det etiske kodeks etableret af ”Institute of Internal Auditors”, som tilpasset FN-systemet. OAI arbejder ligeledes uafhængigt af UN Women’s ledelse, og tilrettelægger omfanget af dets revisioner og efterforskende arbejde i overensstemmelse med internationale standarder med henblik på årlig forelæggelse af en rapport for UN Women’s bestyrelse. OAI’s efterforskende arbejde udføres bl.a. under retningslinjerne som udstukket i ”UN Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct”.

OAI rapporterer til en rådgivende revisionskomité (AAC), bestående af fem eksterne eksperter. Komitéen blev formelt konstitueret i september 2012 med henblik på at fremme ansvarlighed, passende administrering og en høj etisk standard i UN Women. Komitéen gennemgår OAI’s arbejde og revision med henblik på at bidrage til processen for udformning af OAI’s årlige rapport til UN Women’s bestyrelse. AAC rapporterer til UN Women’s eksekutivdirektør og udfærdiger årligt en særskilt rapport til UN Women’s bestyrelse. AAC’s årlige rapport er tilgængelig her.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]