Spring til indhold

CSR-puljen 2015

CSR-puljen 2015 har til formål at forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande og sikre folkelig viden, debat og dialog i Danmark om virksomhedernes og investorernes samfundsansvar i relation til udviklingsland og vækstøkonomier. 

""

CSR-puljen 2015 har fokus på at skabe ansvarlige produktions- og arbejdsvilkår i udviklingslande. Det overordnede formål er at forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande, herunder også vækstøkonomier, og sikre folkelig viden, debat og dialog i Danmark om virksomhedernes og investorernes samfundsansvar i relation til udviklingslande og vækstøkonomier. CSR-puljen 2015 henvender sig danske organisationer, der arbejder med virksomheders samfundsansvar.

Udenrigsministeriet modtog 23 ansøgninger til CSR-puljen 2015 og til i alt 87,3 mio. kr. På baggrund af en faglig helhedsvurdering af ansøgningerne baseret på kriterierne beskrevet i retningslinjerne for puljen er der givet tilsagn om støtte fra CSR-puljen til følgende syv organisationer:

  1. Danmarks Rederiforening: ”The MACN Port Efficiency and Integrity Project”. Tilsagn: 0,3 mio. kr.
  2. Dansk Institut for Menneskerettigheder: ”Human rights and business for development – Innovative partnerships of responsible businesses and effective state actors”. Tilsagn: 4,98 mio. kr.
  3. Dansk Mode & Textil: ”Step Up – Responsible Production as a Business Driver”. Tilsagn: 5 mio. kr.
  4. DanWatch: ”Retten til mad”. Tilsagn: 5 mio. kr.
  5. International Work Group for Indigenous Affairs: “Ansvarlighed i praksis: Fremme af virksomheders samfundsansvar som et middel til at fremme oprindelige folks rettigheder og levevilkår i Nepal”. Tilsagn: 3,02 mio. kr.
  6. NEPCon: “Ansvarligt indkøb af soja, palmeolie, oksekød og kvægskind/læder: Reduktion af sociale og miljømæssige risici ved andel med skovrelaterede produkter”. Tilsagn: 2,88 mio. kr.
  7. Ulandssekretariatet: “Promotion of a rights-based inclusive and business sustainable Corporate Social Responsibility (CSR) approach in the Philippines”. Tilsagn: 5 mio. kr.

Læs mere om CSR-puljen 2015 i Retningslinjer for CSR-puljen 2015. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Udenrigsministeriets kontor for Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling (vbe@um.dk).