Spring til indhold

Danida Business Explorer

Der er store forretningsmuligheder i Verdensmålene. Derfor giver Danida Business Explorer tilskud til danske virksomheder, som vil undersøge en konkret forretningsmulighed i en række udviklingslande. Projekter skal adressere lokale udviklingsbehov med fokus på at bidrage til realiseringen af Verdensmålene.

Der er afsat 15 mio. kr. til nye projekter i 2019. Ansøgninger modtages løbende, og midlerne vil blive tildelt ansøgere, som lever op til Danidas kriterier for støtte efter et først-til-mølle-princip.

Guidelines for 2019 kan findes her primo 2019.

Ansøgere skal opfylde et krav om minimum 1 mio. kr. i egenkapital, mindst 5 fuldtidsansatte og projektet skal falde inden for virksomhedens kernekompetencer.

Danida Business Explorer kan benyttes i lande med et BNI under 3,995 USD per indbygger (Verdensbankens grænse for Lower Middle Income Countries), hvor der er en dansk repræsentation. Danske virksomheder kan også søge tilskud til at undersøge mulighederne for at tilbyde danske løsninger i humanitære situationer i samarbejde med humanitære organisationer. Dette gælder i en række lande, hvor Danmark er engageret i humanitært arbejde.

Hvordan søger jeg?

        1. Læs Guidelines og betingelser for støtte for Danida Business Explorer

        2. Udfyld ansøgningsskemaet og husk alle bilag

        3. Send ansøgningsskemaet til bvb@um.dk

Guidelines, betingelser for støtte og ansøgningsskema findes her

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk