Spring til indhold

Udviklingspolitisk Råd

Dokumenter, der behandles af Udviklingspolitisk Råd offentliggøres her på siderne forud for møderne. Også referaterne fra møderne offentliggøres.

''
Se medlemmerne af Udviklingspolitisk Råd her.

Udviklingspolitisk Råd

Udviklingspolitisk Råd har til opgave at yde udviklingsministeren strategisk og faglig rådgivning om udviklingssamarbejdet.

Udviklingspolitisk Råd drøfter og rådgiver ministeren om bl.a. landepolitikpapirer, landeprogrammer, bevillinger til programmer og projekter med budget over 39 mio. kr., strategier for Danmarks samarbejde med multilaterale organisationer, samt prioriteringer i evalueringsprogrammet.

Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 11 medlemmer, der udnævnes af ministeren for en periode af tre år. En oversigt over Rådets medlemmer kan ses her.

Se forretningsorden for Udviklingspolitisk Råd her og mødedokumenter her (på engelsk). 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]      

Danidas organisation

Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde. Det er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet.

 

Udviklingspolitikken og udenrigspolitikken er integreret i det daglige arbejde i den danske udenrigstjeneste, både i Udenrigsministeriet i København og på de danske repræsentationer i Danmarks partnerlande. Danida er ikke en selvstændig organisation.