Spring til indhold

Asien

Udviklingssamarbejdet i Asien skal bekæmpe fattigdom og fremme bæredygtig udvikling, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder. Danmark støtter også udvikling af den private sektor, fordi vi har et ønske om at bidrage til vækst og beskæftigelse og at give dansk erhvervsliv et fodfæste i Asien.

Stor vækst - og stor økonomisk ulighed

Asien er den region i verden, hvor der lever flest fattige. Trods massive fremskridt er spændvidden i Asien fortsat stor – fra fremadstormende vækstøkonomier til nogle af verdens fattigste lande med skrøbelige stater.

Antallet af mennesker i Asien, der lever under fattigdomsgrænsen, er faldet markant siden 1990erne, fordi økonomisk vækst har løftet hundreder af millioner mennesker ud af fattigdom. Bag de flotte resultater i de store vækstøkonomier – især Kina, Indien og vækstlandene i Sydøstasien - gemmer sig dog fortsat stor ulighed mellem rig og fattig.

En helt afgørende udfordring er, at få fordelt gevinsterne af Asiens økonomiske vækst mere ligeligt. Her er det bl.a. vigtigt at fremme god regeringsførelse, så stigende indtægter i landene kan bidrage til at trække flere ud af fattigdom. Det står også centralt, at fortsætte udviklingen af den private sektor, herunder landbrugssektoren, som stadig beskæftiger hovedparten af de fattige.

Danmarks udviklingssamarbejde med Asien

Udviklingsbistanden er en vigtig del af Danmarks tilstedeværelse i Asien. Den danske bistand bidrager til at bekæmpe fattigdom og til at styrke bæredygtig udvikling, god regeringsførelse og øget respekt for menneskerettigheder. Danmark støtter også udvikling af den private sektor, fordi vi har et ønske om at bidrage til vækst og beskæftigelse og at give dansk erhvervsliv et fodfæste i Asien.

Gennem myndighedssamarbejde deler danske myndigheder deres gode erfaringer med at opbygge rammebetingelser for en samfundsudvikling, der har fokus på ansvarlig, ressourceeffektiv privat sektor dreven økonomisk vækst, beskæftigelse og social velfærd, mens udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer og medvirker til at åbne nye døre for dansk erhvervsliv.

Se her for mere information om Danidas myndighedssamarbejde og vækstrådgivere.

Det største danske udviklingsengagement er i Afghanistan. Her bidrager Danmark bl.a. med støtte til demokrati og menneskerettigheder, uddannelse og økonomisk udvikling. Hertil kommer akut nødhjælp og medfinansiering af danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder i landet.

Udviklingssamarbejdet tilpasses i takt med landenes udvikling, så samarbejdet forbliver relevant for alle parter og bidrager bedst muligt til udviklingen i regionen. Erfaringen fra Vietnam, som er en af verdens hurtigst voksende økonomier, og hvor Danmark har været en af de største donorer, har vist, at der i et længerevarende og tillidsfuldt forhold kan ske en glidende overgang fra traditionel udviklingsbistand til et politisk og kommercielt partnerskab. Samme udvikling er mulig i Bangladesh, hvor det kommercielle samarbejde har stigende betydning, og på sigt også i Myanmar.

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande vil Nepal, Indonesien og Pakistan blive udfaset som prioritetslande. Udfasningen vil foregå gradvist med henblik på at sikre bæredygtighed af udviklingssamarbejdet.

Endelig støtter Danmark også mindre projekter i en række andre asiatiske lande, særligt indenfor demokrati og menneskerettigheder samt klima og miljø. Der gives også støtte til regional udvikling bl.a. gennem bidrag til Asia Europe Foundation (ASEF).


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk