Spring til indhold

Bilag 1 - Økonomiske og sociale nøgletal

ØKONOMISKE NØGLETAL

 

ENHED

 

KILDE

 

Areal

144.000 km2

WDR

Befolkning (2010)

148,7 mio.

WDR

BNI pr. indbygger (2010)

700 USD

WDR

Årlig økonomisk vækst (BNP) (2011)

6,7 %

WDR

Ease of Doing Business-indeks (2012)

122 (183)

DB

Udenlandske direkte investeringer (2009)

674 USD mio.

WDF

Økonomiske sektorer: Værditilvækst (% of BNP)

WDR

Landbrug (2010)

18,6 %

WDR

Industrien (2010)

28,5 %

WDR

Servicesektoren (2010)

53 %

WDR

Udviklingsbistand pr. indbygger (2011)

10 USD

WDR

Udlandsgæld (2011)

WDF

Samlet udlandsgæld (EDT)

22.922 USD mio.

IMF

– heraf multilateral gæld

19.609 USD mio.

IMF

 

 

SOCIALE NØGLETAL

ENHED

 

KILDE

 

Befolkningstilvækst (årligt gennemsnit) (2000–2009)

1,6 %

WDR

Forventet levealder (2010)

69 år

WDR

Spædbørnsdødelighed (antal dødsfald pr. tusind fødsler i det første leveår) (2010)

38

WDR

Adgang til rent drikkevand (% uden adgang) (2010)

17,7 %

WDR

Antal læger (pr. 100.000 indbyggere) (2010)

30

WHO

Andel hiv-smittede blandt 15–49-årige (2009)

0,8 %

WDR

Voksne analfabeter (2010)

56 %

WDR

Grundskoleuddannelse (% af børn i skolealderen) (2009)

87,8 %

WDR

Piger i grundskoleuddannelse (% af piger i skolealderen)(2009)

93,1 %

HDR (FN-data for 2015-målene) 

Offentlige udgifter ti lmilitæret (% af BNP) (2010)

2,6 %

                        


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk