Spring til indhold

Rammer for monitorering og evaluering

Ambassaden vil løbende monitorere den overordnede udvikling i Bolivia og fremdriften i samarbejdet. Mindst en gang årligt vil ambassadens vurdering af den generelle udvikling blive dokumenteret med særlig vægt på den politiske udvikling og risici, menneskerettigheder og økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig udvikling, herunder grøn vækst.

Monitoreringen vil især blive baseret på partnernes monitoreringssystemer. I tilfælde af at disse ikke er udviklet, vil der blive givet støtte til deres udvikling. Det vil endvidere blive sikret, at indikatorerne for nøgleresultater og øvrige output og aktiviteter mv. bliver defineret og monitoreret, selv når partnerne ikke har et velfungerende monitoreringssystem, f.eks. i relation til fremme af danske investeringer og kommercielle relationer.

Tæt dialog vil blive opretholdt med alle partnere med aftaler om fælles ledelse og organisering af samarbejdet, procedurer for planlægning, budgetter beslutningstagning, reviews, rapporteringer, regnskab og revisioner.
En højniveaukonsultation forventes at finde sted midtvejs i den 5-årige periode, dvs. i 2016, eller når behov opstår. Konsultationerne vil blive gennemført med udgangspunkt i et overordnet midtvejsreview af landeprogrammets foreløbige implementering.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk