Spring til indhold

Danmark – Burkina Faso: Landepolitik 2016-2020

Danmark – Burkina Faso landepolitikken tager afsæt i den dynamiske, lokale kontekst i Burkina Faso og anvender en række indbyrdes forbundne redskaber, nemlig: politikdialog, diplomati, udviklingssamarbejde og handels- og erhvervsinstrumenter.

'' 

Danmarks partnerskab med Burkina Faso har tre overordnede målsætninger:

  1. At bidrage til en reduktion af fattigdommen.
  2. At bidrage til stærkere, rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse.
  3. At bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse, specielt for unge og kvinder.

De overordnede målsætninger vil blive opfyldt i tæt samarbejde med regeringen i Burkina Faso, civilsamfundsgrupper og andre udviklingspartnere via arbejde for håndgribelige resultater inden for de følgende tre tematiske programmer:

  • Menneskerettigheder og stabilitet
  • Vand og hygiejne
  • Økonomisk vækst i landbrugssektoren

Hent PDF:

Burkina Faso Country Programme Document 2016-2020


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk