Spring til indhold

Bilag 1: Økonomiske nøgletal

Økonomiske nøgletal  Enhed    Kilde 
Areal km2  274.200  WDR
Befolkning (2010) Mio. 16,4  WDR
BNI pr. indbygger USD 550 WDR
Årlig økonomisk vækst (BNP) (2010) % 4,2 WDR
Ease of Doing Business-indeks (2011) Plads 151 DB
Udenlandske direkte investeringer (2010) USD mio. 171 WDF
Økonomiske sektorer: Værditilvækst (% af BNP) WDR
    Landbrug (2009) % 31
    Industrien (2009) % 23
    Servicesektoren (2009) % 46
 Udviklingsbistand pr. indbygger (2009) USD  18,9  WDR 
 Udlandsgæld (2009)     WDF 
     Samlet udlandsgæld (EDT) USD mio.  1.835   
    - heraf multilateral gæld USD mio. 1.402
Sociale nøgletal
Befolkningstilvækst (årlig gennemsnit) (2009) % 3,1 WDR
Forventet levealder (2010) År 54 WDR
Spædbørnsdødelighed (antal dødsfald i det første leveår ud af 1000 fødsler) (2010) 176 WDR
Adgang til rent drikkevand (% uden adgang) (2008) % 24 HDR
Antal læger (pr. 100.000 indbyggere) (2009) 10 HDR
Antal hiv-smittede blandt 15-19 årige (2009) % 1,2 UNAIDS
Antal af voksne der kan læse og skrive (2007) % 29 WDR
Primær skoleuddannelse (% af børn i skolealderen) (2010) % 79 WDR
Piger i grundskoleuddannelse (% af piger i skolealderen) (2010) % 60,5 FN-data for 2015-målene
Offentlige udgifter til militæret (% af BNP) (2009) % 1,3

WDR

 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk