Spring til indhold

Bilag: Fremskridt for 2015-målene i Burkina Faso

Indikatorer for 2015-målene  Tidligere niveau  2015-mål  2015-mål  SCADD-mål for 2015  Indfrielse af 2015-mål: Sandsynligt, overvejende sandsynligt eller usandsynligt 
Mål 1: Ydrydde ekstrem fattigdom og sult          
Andel af befolkningen, som lever under fattigdomsgrænsen   46,4 % (2003) 43,9 %(skøn for 2009)  22,25 % Under 35 % Usandsynligt
Andel af befolkningen, som lever under minimumsniveauet for dagligt kalorieforbrug 32,8 %  Ingen tilgængelige data 13 % 23 %  Usandsynligt
Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle          
Indskrivningsrate i grundskolen 44 % (2000)  79 % (2011)  100 %  100 % Overvejende sandsynligt 
Andel af elever, som fuldfører grundskoleuddannelse 27 % (2000) 52 %(2010) 100 % 75 % Usandsynligt
Alfabetiseringsgrad for 15-24 årige kvinder og mænd 29 % (UNDP-skøn for 2000) 39,3(2007) 60 % 60 % Usandsynligt
Mål 3: Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder
Andel af nationale parlamentspladser, som er besat af kvinder 12,7 % (2009) 50 % 33 % Usandsynligt
Mål 4: Reducere børnedødelighed (under fem år)
Børnedødelighed (under fem år) 142 (2006) 134(2010) 62 53 Usandsynligt
Mål 5: forbedre gravide og fødende kvinders sundhed
Antal kvinder, der dør under graviditet eller fødsel 484 (2000) 260 (WDR 2008) 142 177 Usandsynligt
Antal af fødsler overvåget af uddannet sundshedspersonale 36 %(2000) 70 % (2009) 100 % 85 % Usandsynligt
Mål 6: Bekæmpe HIV/Aids, malaria og andre sygdomme
Andel af hiv/aids-smittede blandt 15-24 årige 1,30 % 0,77 % 1,12 % Overvejende sandsynligt
Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtighed
Adgang til vand i by- og landområder 72 % og 55 %(2009) 87 % og 76 % 89 % og 76 % Overvejende sandsynligt

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk