Spring til indhold

Synergi mellem foranstaltninger

Udviklingssamarbejde, herunder humanitær bistand, er det absolut mest dominerende område for samarbejde mellem Danmark og Burkina Faso. Efter ønske fra regeringen i Burkina Faso tilstræber Danmark at være en engageret partner for Burkina Faso, ikke blot inden for udviklingssamarbejde, men også inden for områderne udenrigsanliggender (først og fremmest indenfor rammerne af EU’s Fælles Udenrigstjeneste) og kommercielle relationer. Forbedrede synergieffekter mellem udviklingssamarbejdet, udenrigsanliggender og kommercielle relationer forventes at bidrage til innovative løsninger på udfordringer i Burkina Faso inden for landbrug, vand, sundhed, uddannelse, grøn vækst, klimaforandringer og en række andre områder.
EKSEMPEL
Udenrigsanliggender, menneskerettigheder og udviklingsbistand i Burkina Faso

EU’s Sahelstrategi for sikkerhed og udvikling, som er udarbejdet af EU’s Fælles Udenrigstjeneste, fastlægger rammer for gennemførelse af undersøgelser af, hvordan man bedst konsoliderer en retsstat og udviklingsforanstaltninger i områder, hvor terrororganisationer udgør en trussel mod sikkerheden. I løbet af de seneste par år er den sikkerhedsmæssige situation i det nordlige Burkina Faso blevet forværret på grund af tilstedeværelsen af terrorgrupper som Al-Qaeda i Islamisk Maghreb (AQIM) i nabolandene Mali og Niger. Formålet
med den undersøgelse, der blev lavet i tæt samarbejde mellem regeringen i Burkina Faso, Dansk Institut for Menneskerettigheder og den Danske Ambassade i Quagadougou er at: Analysere truslen mod sikkerheden i det nordlige Burkina Faso,
herunder forbindelsen mellem AQIM og organiseret kriminalitet,
analysere status på ’retsstaten’, analysere befolkningernes opfattelse af menneskerettigheder – specielt i relation til retfærdighed, borgerrettigheder og politiske rettigheder samt formulere anbefalinger til, hvordan man kan forbedre retsstaten under hensyntagen til, at der skal anlægges en helhedsorienteret tilgang til sikkerhed og udvikling. Danmark er en vigtig udviklingspartner indenfor menneskerettigheder i Burkina Faso, og Danmark deltager derfor i opfølgningen på undersøgelsen i tæt samarbejde med alle relevante interessenter.
Synergieffekten mellem udenrigsanliggender, sikkerhedspolitik,
menneskerettighedsaktiviteter og udviklingssamarbejde
forventes at give en vigtig strategisk viden om, hvordan man
bedst udformer en tostrenget strategi på flere niveauer (nationalt,
regionalt og internationalt) for at skabe både udvikling og stabilitet
i Vestafrika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSEMPEL
Handelssamarbejde, udviklingsbistand og offentligt-privat
partnerskab mellem Aarhus-Karlshamn Denmark A/S
og regeringen i Burkina Faso

Aarhus-Karlshamn Denmark (AAK) importerer sheanødder
fra Burkina Faso til deres produktion af vegetabilske olier
– et produkt, som bruges af internationale virksomheder,
herunder l’Oreal. Med henblik på at øge både kvaliteten
og kvantiteten af sheanødder fra Burkina Faso har AAK i løbet
af de seneste tre år opbygget en model baseret på social ansvarlighed, som organiserer kvindegrupper i tre områder i det vestlige Burkina Faso.
For at give incitament til at indsamle og introducere nye måder at behandle nødderne på tilbydes kvinderne forskudsbetaling før høsten svarende til den mængde nødder, deres kontrakt lyder på, samt yderligere en bonus for god behandling efter høsten. AAK sørger for uddannelse af kvinderne både i indsamling og behandling af nødderne. Med henblik på at opskalere modellen betydeligt samarbejder AAK og regeringen i Burkina Faso om at etablere et af de første offentlig-private partnerskaber i Burkina Faso. Den første milepæl er inddragelse af 30.000 kvinder i projektet inden 2013. Sheanødder er det tredjestørste eksportprodukt fra Burkina Faso, og der eksporteres i øjeblikket 50–70 kiloton sheanødder om året. Den Danske Ambassade i Quagadougou og Danmarks Trade Council har ydet kommerciel bistand til AAK i forbindelse med formuleringen af det offentlig-private partnerskab. Danmark er en vigtig udviklingspartner inden for landbrugsudvikling i Burkina Faso, og vil som sådan støtte udviklingen af værdikæden for sheanødder – ved både at støtte private operatører i Burkina Faso samt finansiere offentlige investeringer, der er nødvendige i udviklingen af produktion og eksport af sheanødder. Synergieffekten mellem det kommercielle samarbejde og udviklingssamarbejdet forventes at være stor ved udnyttelsen af det potentiale, der ligger i produktionen af sheanødder i Burkina Faso – dermed kan sheanødder blive for Burkina Faso, hvad kakao er for nabolandene
Ghana og Elfenbenskysten.

   

 

 

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk