Spring til indhold

BILAG 1
ØKONOMISKE OG SOCIALE NØGLEDATA

Økonomiske nøgledata   Enhed   Kilde
Areal   km2 238.533 CIA
Befolkning (2012)   Million 25,36 WDI
BNI per capita (2012)   USD 1.550 WDI
Årlig økonomisk vækst (BNP) (2012)   % 7,90% WDI
Vækst i BNI per capita (2012)   % 3,23% WDI
Ease of doing business-indekset (2012)   Placering 63 DB
Direkte udenlandske investeringer, netto (2012)   USD millioner USD IMF
      3.293  
Økonomiske sektorer: Værdiskabelse (% of BNP)       GSS
  Landbrug (2012) % 22,7 GSS
  Industri (2012) % 27,3 GSS
  Anden forarbejdning (2012) % 6,9 GSS
  Serviceydelser mv. (2012) % 50 GSS
Udviklingsbistand, netto   USD (2011) 1.800 WDI
    millioner    
  Gæld til udlandet (ved udgangen af 2012) USD millioner 9.300 MOF
         
Sociale nøgledata   Enhed    
Årlig gennemsnitlig befolkningstilvækst (2012)   % 2,2 WDI
Levetidsforventning (2011)   År 61 WDI
Børnedødelighed. (Antal døde indenfor det første år pr. 1.000 levendefødte) (2012)     49 WDI
Adgang til rent drikkevand (Procentdel af befolkningen som har adgang til forbedret drikkevand) (2010)   % 86 MDG
Adgangen til sundhedsfaciliteter (Procentdel uden adgang) (2010)   %  9 MoH
Læger i forhold til befolkningstal (Befolkningstal pr. læge) (2010)     1:10.217 MoH
15 – 49 årige, som er HIV-positive (2011)   % 1,5 WDI
Procentdel af befolkningen som kan læse og skrive (2010)   % 67 WDI
Grundskoleuddannelse (Netto indskrivningstal) (2012)   % 82 WDI
Piger i grundskolen (Brutto indskrivningstal) (2012/2013)   % 48,7 EMIS
Sundhedsudgifter (% af samlede offentlige udgifter) (2011)   % 12 WDI
Militærudgifter (% af samlede offentlige udgifter) (2011)   % 1,2 WDI
Indkomstfordeling (Gini)   0 - 100 42,8 WDI

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk