Spring til indhold

BILAG 3
GHANAS RESULTATER I FORHOLD TIL
2015 MÅLENE (MDG)

MDG indikator Udgangs-niveau Det aktuelle niveau MDG 2015-mål

Målet nås sandsynligvis
Målet nås muligvis
Målet ventes ikke nået

Mål 1: Udryd ekstrem fattigdom og sult        
Andel af befolkningen, der lever i ekstrem fattigdom (%) 36.5 28,6 18,5 Nås sandsynligvis
  -1992 -2006    
Andelen af under 5-årige der er moderat eller alvorligt undervægtige (%) 30 14,3 15 Nås sandsynligvis
  -1988 -2008    
Mål 2: Grundskoleuddannelse for alle        
Netto grundskoledækning (%) 61,5 84,1 100 Nås sandsynligvis
  -1999 -2012    
Andelen af eleverne, der fuldfører grundskolen (%) 64,7 112,4[1] 100 Nås sandsynligvis
  -1991 -2012    
Andelen af de 15-24-årige, der kan læse og skrive (kvinder og mænd) (%) 70,7 80,8 100 Nås muligvis
  -2000 -2010    
Mål 3: Fremme af kønsmæssig lighed og styrkelse af kvinders rolle        
Andelen af piger i forhold til andelen af drenge i grundskolen 0.92 1.0 1.0 Nås sandsynligvis
  -2001 -2011    
Mål 4: Reduceret børnedødelighed        
Andelen af nyfødte, der dør, inden de er fyldt 5 år. (Pr. 1.000 levendefødte). 119 77.6 53 Nås muligvis
  -1990 -2011    
Mål 5: Forbedret mødresundhed        
Mødredødelighed (antal døde pr. 100.000 fødsler) 740 350 185 Ventes ikke nået
  -1990 -2010    
Andelen af fødsler bistået af uddannet sundhedspersonale (%) 40 57.1 80 Ventes ikke nået
  -1988 -2008    
Mål 6: Bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme        
Udbredelsen af HIV/AIDS i befolkningen (%) 1.5 1.8 <> Nås sandsynligvis
  -1999 -2009    
Mål 7: Sikring af miljømæssig bæredygtighed        
Andelen af befolkningen, der har adgang til godt drikkevand (%) 56 86 78 Nås sandsynligvis
  -1990 -2010    
Mål 8: Globalt udviklingspartnerskab        
Renter og afdrag på udenlandsk gæld i procent af værdien af eksporten af varer og serviceydelser 36 2,8    
  -1990 -2011    
         
         
[1] ”Education Sector Performance Report – Final document June 2013, Prepared by Ministry of Education Ghana”        
       

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk