Spring til indhold

Anneks 1 - Fakta om Tanzania

Centrale økonomiske data

Enhed

Kilde

Areal

km2

885.800

WDR

Befolkning (2011)

Millioner

46.22

WDR

Bruttonationalprodukt BNP (2011)

Milliarder USD

23.87

WDR

Årlig økonomisk BNP-vækst (2011)

%

6.45

WDR

Bruttonationalindkomst BNI pr. indbygger (2011)

USD

540

WDR

Vækst i BNI pr. indbygger (2011)

%

3.53

WDR

Den internationale liste over hvor nemt, det er at gøre forretning. “Ease of doing business” (2012)

Placering

134

DB

Økonomiske sektorer: Værdiskabelse (% af BNP) (2011)

WDR

Landbrug

%

27.68

Industri

%

25.07

Fremstillingsvirksomhed

%

10.23

Servicesektoren m.v.

%

47.25

Offentlige udgifter (% of BNP) (2010/2011)

%

27.0

IMF

Skatteindbetalinger (i % af BNP) (2010/2011)

%

15.2

IMF

Officiel udviklingsbistand (ODA). Netto pr. indbygger (2010)

USD

65.97

WDR

Officiel udviklingsbistand. Netto. (% af BNI) (2010)

%

13.08

WDR

Gældsbetaling i forhold til eksport. (TDS/XGS) (2011)

Forhold

1.97

WDF

Centrale sociale data

Enhed

Kilde

Befolkningstilvækst. (årligt gennemsnit 2000-2010)

%

2.8

UGS

Gennemsnitlig forventet levealder (2011)

År

58.15

WDR

Børnedødelighed (Antal børn, der dør i det første leveår pr. 1000 fødsler) (2011)

45.4

WDR

Befolkningsandel, som har permanent adgang til forbedret forsyning med vand (2010)

%

54.5

NBS

Adgang til sundhedstjeneste (Procentdel uden adgang) (år)

%

Ikke opgjort

HDR

Antal læger (pr. 100.000 indbyggere) (år)

Ikke opgjort

HDR

15-49 årige, der er HIV-positive (2011)

%

5.8

UNAIDS

Læsekyndighed (2010)

%

73.2

WDR

Grundskoleuddannelse (% børn i skolepligtig alder, som følger undervisningen) (2007)

%

83.6

NBS

Piger i grundskoleuddannelse (% piger i skolepligtig alder, der følger undervisningen) (2007)

%

86.1

NBS

Sociale sektorer (% af offentlige udgifter) (år)

%

Ikke opgjort

WDR

Militærudgifter (% af BNP)

%

1.08

WDR

Indkomstfordelingen (i % af nationalindkomsten) (2007)

WDR

De rigeste 10% af befolkningen

%

29.61

De fattigste10 % af befolkningen

%

2.82

Centrale data for miljøet

Enhed

Kilde

Den andel af landets overflade, der er beskyttet for at bevare biologisk mangfoldighed

%

Ikke opgjort

CBD/IUCN

Kuldioxid udslip pr. indbygger og forbruget af ozon-nedbrydende CFC.

Tons ODP

Ikke opgjort

UNFCCC

Centrale menneskerettighedsdata

Enhed

Kilde

Ratifikation af de væsentlige internationale menneskeretskonventioner (i alt 12)

Antal.

Ikke opgjort

OHCHR

Overholdelse af de væsentlige internationale menneskerettighedsinstrumenter

Antal

Ikke opgjort

OHCHR


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk