Spring til indhold

Om Danida

Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde, som er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet.

der graves vej
Nanja Dam, vandprojekt i Monduli-distriktet i det nordlige Tanzania. Projektet er finansieret af Danida og administreret af Care Tanzania. Projektets formål er at støtte en bæredygtig adgang til rent vand for masaierne. Kvinder ved landsbyens vandpumpe vasker tøj. Foto: Katrine Emilie Andersen

Dansk udviklingspolitik skal bekæmpe fattigdom med menneskerettigheder og økonomisk vækst. Danida har ansvar for at planlægge, gennemføre og kvalitetssikre udviklingssamarbejdet. På de danske ambassader og repræsentationer i udlandet sidder både lokale og danske udsendte medarbejdere, som står for administration og forvaltning af udviklingssamarbejdet med det enkelte land.

  • I 2016 udbetalte Danmark 15,96 mia. kr. i udviklingsbistand. 
  • Danmark er et af seks lande i verden, der lever op til FN's mål om at give mindst 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. 
  • Danmark har givet udviklingsbistand siden afslutningen af 2. verdenskrig. 
  • Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde. Det er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet. 
  • Lov om dansk udviklingssamarbejde blev vedtaget I 1962 og navnet Danida opstod i 1971. Danida har sit eget logo, der fremhæver Danida som et selvstændigt aktivitetsområde under Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Andre sites om Danida