Spring til indhold

Danidas historie

Danmark har en lang tradition for udviklingssamarbejde og bistand.

En læge og en aidspatient i samtale som led i projektet Reach Out, som Danida har støttet. Projektet uddeler gratis medicin til patienterne, men hjælper også med bl.a. rådgivning og penge til børnenes skolegang.
En læge og en aidspatient i samtale som led i projektet Reach Out, som Danida har støttet. Projektet uddeler gratis medicin til patienterne, men hjælper også med bl.a. rådgivning og penge til børnenes skolegang.
Foto: Mikkel Østergaard

Siden afslutningen på 2. Verdenskrig har udviklingsarbejdet været et centralt bindeled mellem Danmark og omverdenen.

Fra den spæde begyndelse i 1945 til den omfattende indsats i dag har Danmark spillet en aktiv rolle for at bekæmpe fattigdom og styrke en bæredygtig udvikling i verden.

Udviklingen i Danmarks bistandsarbejde

 • I 1950’erne gik den danske bistandsindsats næsten udelukkende gennem FN-systemet.
 • I 1962 oprettede Danmark sit første samlede bilaterale bistandsprogram for udviklingslandene under Udenrigsministeriet. Udviklingssamarbejdet var præget af afprøvning af tilgange og opbygningen af en egentlig bistandsadministration. Navnet Danida opstod i 1971 som en sammentrækning af Danish International Development Agency og siden Danish International Development Assistance. I dag er Danida ikke længere en sammentrækning, men er bevaret som betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde.
 • Fra begyndelsen af 1970’erne blev der i stigende grad lagt vægt på fattigdomsorientering som grundlag for tildelingen af dansk bistand. I 1971 blev den organisatoriske ramme fastlagt med loven om Danmarks internationale udviklingssamarbejde.
 • I 1980’erne blev miljø, ligestilling og menneskerettigheder etableret som vigtige faktorer i alle danskstøttede udviklingsaktiviteter. 
 • I 1990’erne skete en administrativ omlægning, hvor Danida fra at have været en selvstændig enhed blev en del af en samlet enhedstjeneste i Udenrigsministeriet. Omlægningen medførte blandt andet, at udviklingsbistanden blev en højt profileret del af den danske udenrigspolitik.
 • I det nye årtusinde er dansk udviklingsbistand blevet udvidet med omfattende indsatser i konfliktområder som Balkan, Mellemøsten, Afghanistan og Irak. Udviklingsbistanden anvendes også som et aktivt udenrigspolitisk instrument på nye områder som konfliktløsning, kampen mod terrorisme og fremme af god regeringsførelse.
 • I 2010 gik knap 40 pct. af Danmarks bilaterale bistand til sociale sektorer, ikke mindst uddannelse og sundhed. Bilateralt fokuseres bistanden på et begrænset antal partnerlande og sektorer, mens den multilaterale bistand især ydes gennem FN, Verdensbanken, de regionale udviklingsbanker samt EU.
 • 2012: Danida fejrer 50 års jubilæum.
 • I maj 2012 vedtog Folketinget enstemmigt en ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde: 'Retten til et bedre liv'. Strategien fokuserer på fire kerneområder: menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, sociale fremskridt, samt stabilitet og beskyttelse. Læs strategien 'Retten til et bedre liv' her.
 • 1. januar 2013 trådte en ny lov om internationalt udviklingssamarbejde i kraft. Loven præciserer, at formålet med dansk udviklingsarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Loven fastslår yderligere, at udviklingspolitikken er et centralt og integreret element i dansk udenrigspolitik, hvor det anerkendes, at udviklingslande ikke kun påvirkes af udviklingspolitiske tiltag, men også af tiltag på øvrige politikområder. Læs den fulde tekst af Lov om internationalt udviklingssamarbejde her
 • I januar 2017 blev der indgået et historisk forlig om den udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. En bred vifte af Folketingets partier – Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Socialistisk Folkeparti – var med da det første forlig om Danmarks udviklingspolitiske strategi blev indgået. Verden 2030 er også den første strategi som samler den udviklingspolitiske og den humanitære indsats i én strategi.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk