Spring til indhold

Nyt Udviklingspolitisk Råd sætter fokus på partnerskaber

01.03.2017  09:53

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs har netop udnævnt medlemmerne til et nyt Udviklingspolitisk Råd. Rådet har til opgave at rådgive udviklingsministeren og udenrigsministeren om udviklingssamarbejdet. Det nye Udviklingspolitiske Råd sammensættes på baggrund af den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, som lægger stor vægt på partnerskaber mellem myndigheder, den private sektor og civilsamfundet. 

”Dansk udviklingssamarbejde er inde i en brydningstid. Vi har netop vedtaget en ny strategi for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære arbejde, som et meget bredt flertal af Folketingets partier står bag. Strategien sætter en ny retning for dansk udviklingspolitik, hvor partnerskaber og det private erhvervsliv spiller en central rolle. Derfor er jeg glad for, at jeg nu kan sammensætte et nyt Udviklingspolitisk Råd, som afspejler de prioriteringer og som kan rådgive mig i implementeringen af den nye strategi”, udtaler minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.

”Det nye råd har den faglige bredde og tyngde til at kunne bidrage med relevant rådgivning på alle aspekter af udviklingssamarbejdet. Det gælder repræsentanter fra bl.a. civilsamfundet, forskningsverdenen og fagbevægelsen, ligesom Rådets sammensætning afspejler erhvervslivets vigtige rolle i udviklingssamarbejdet. Endelig er jeg glad for, at jeg med en repræsentant fra DUF har skabt grundlag for et særligt fokus på unge," slutter Ulla Tørnæs.
 
Baggrund:
Strukturen for rådgivning af udviklingsministeren blev ændret som følge af den ændring af Lov om internationalt udviklingssamarbejde, som Folketinget vedtog d. 19. december 2016. Herved vil der fremover være ét rådgivende organ, der rådgiver ministeren for udviklingssamarbejde om alle aspekter inden for udviklingssamarbejdet, både det strategiske og det mere konkrete i form af rådgivning vedrørende programmer og projekter. Udviklingspolitisk Råd vil således skulle drøfte og rådgive udviklingsministeren om bl.a. landepolitikpapirer, strategier for Danmarks samarbejde med de multilaterale organisationer, samt programmer og projekter af en vis størrelse.

Udviklingspolitisk Råd består af i alt 11 medlemmer. Professor emeritus Georg Sørensen (Aarhus Universitet) er formand for Rådet, mens vicegeneralsekretær Tania Dethlefsen (Sex & Samfund) er næstformand. Medlemmerne er udnævnt for perioden frem til 31. december 2019. Se medlemmerne af Rådet her.