Spring til indhold

Danmark yder 75 mio. kr. til den Europæiske Bæredygtighedsfond

25.11.2019  13:47
Den danske regering ønsker at styrke EU’s indsats i Afrika. Gennem Bæredygtighedsfonden styrkes indsatsen med at fremme vækst og beskæftigelse i Afrika.

Danmark har besluttet at yde 75 mio. kr. som bidrag til den Europæiske Bæredygtighedsfond under EU’s Eksterne Investeringsplan.

Formålet med Bæredygtighedsfonden er at fremme vækst og beskæftigelse i Afrika og EU’s nærområder, herunder adressere klimaudfordringen samt væsentlige årsager til migration.

Ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, siger:

”Danmarks bidrag til den Europæiske Bæredygtighedsfond sender et stærkt signal om vores prioritering af EU’s indsats for vækst og beskæftigelse i Afrika. Fonden er et godt redskab i indsatsen over for klimaudfordringen – og dermed også over for de grundlæggende årsager migration. Det danske bidrag er øremærket til Afrika for netop at adressere de udfordringer, som kontinentet står overfor på de to områder. Med bidraget forventer vi også, at kunne bringe danske kompetencer i spil ved gennemførelse af projekter inden for vedvarende energi, landbrug og grøn byudvikling.”

Bæredygtighedsfonden er den Eksterne Investeringsplans hovedsøjle. Desuden har Investeringsplanen to andre søjler: En søjle for teknisk rådgivning og en søjle for politik-dialog om investeringsfremmende rammebetingelser i EU’s samarbejdslande. Samspillet mellem de tre søjler bidrager til, at Bæredygtighedsfondens midler når ud til bl.a. de fattigste udviklingslande.

Det forventes, at Danmark gennem inddragelse af Investeringsfonden for Udviklingslande kan bringe danske kompetencer i spil ved gennemførelse af projekter under Bæredygtighedsfonden.

Ud over indskuddet i Bæredygtighedsfonden finansierer bevillingen en sekunderet dansk ekspert, som vil bistå Kommissionen med at gennemføre samtlige tre søjler under den Eksterne Investeringsplan.

Bæredygtighedsfonden blev etableret i 2017 som en innovativ finansieringsfacilitet, bestående af et garantiinstrument på 1,5 mia. EUR rettet mod Afrika og EU’s naboskabslande. Garantiinstrumentet har fem vinduer: i) bæredygtig energi, ii) små og mellemstore virksomheder, iii) agribusiness, iv) grønne byer og v) digital udvikling.

Aftalen om bidraget er i dag blevet underskrivet af Rasmus Prehn og EU-kommissær Neven Mimica i Bruxelles.

For yderligere information kontakt:
Maria Westh, presserådgiver for udviklingsministeren, mawest@um.dk, tlf: 50778664