Spring til indhold

Stabil opbakning til udviklingssamarbejdet og højt kendskab til Verdensmålene

07.02.2020  13:13
Kendskabet til verdensmålene er slået igennem blandt danskerne, opbakningen til udviklingsbistand er stabil og danskerne prioriterer klima højt. Det er nogle af resultaterne af ny undersøgelse.

Et flertal af danskerne (57 %) bakker fortsat op om Danmarks udviklingssamarbejde. Det fremgår af rapporten ”Danskernes kendskab og holdninger til det danske udviklingssamarbejde og verdensmålene”, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 danskere i 2019. Rapporten er udarbejdet af kommunikationsbureauet Advice for Udenrigsministeriet.

Stabil opbakning til udviklingssamarbejde
Opbakningen til udviklingsbistanden ligger på samme niveau som sidste år, og har de senere år stabiliseret sig efter nogle år med fald. Lidt over hver femte dansker er neutral, mens 16% er modstandere. Der er en lille stigning i antallet af modstandere i forhold til sidste år.
”Det er godt, at opbakningen til udviklingssamarbejdet er stabil, men der er masser af plads til forbedring. Vi skal have endnu flere danskere til at bakke op og engagere sig i udviklingssamarbejdet. Det ligger mig stærkt på sinde. Igennem udviklingssamarbejdet har vi virkelig mulighed for at gøre en forskel i verden”, siger udviklingsminister Rasmus Prehn.

Højt kendskab til verdensmål
Rapporten viser også, at danskernes kendskab til verdensmålene er højt. Hele 74% af danskerne kender verdensmålene.
”Det er utroligt positivt, at så mange danskere i dag kender verdensmålene. Det afspejler, at danskerne er bevidste om, at vi er forbundet med resten af verden – også når det handler om at skabe bæredygtig udvikling.”, siger udviklingsministeren.

Nødhjælp og klima bør prioriteres
Danskerne mener, de højeste prioriteter bør være hjælp til flygtninge i nærområder og støtte i akutte krisesituationer. Derudover peger mange på rent vand, sundhed og uddannelse som vigtigste områder.

Flertallet af danskerne ønsker desuden, at klima- og miljøhensyn prioriteres højt i udviklingssamarbejdet.

Bekymring for korruption fylder
Næsten halvdelen af danskerne mener, at størstedelen af pengene, der bruges på udviklingsbistand, havner i de forkerte lommer. Alligevel mener 39%, at Danmark skal være villig til at risikere korruption for at skabe resultater i meget fattige lande.

Baggrund om rapporten
Der er tale om en årligt tilbagevendende undersøgelse, som i år yderligere er udvidet med en særskilt undersøgelse af danskernes kendskab og holdning til verdensmålene.
Undersøgelserne af henholdsvis udviklingssamarbejde og verdensmålene baserer sig på over 2.000 besvarelser blandt et repræsentativt udvalg af danskere.

De seneste to år har undersøgelsen været gennemført af kommunikationsbureauet Advice. I 2018 blev undersøgelsen ændret på en række områder for bedre at svare til de nye prioriteter i udviklingssamarbejdet.

Se rapporten her