Spring til indhold

Dansk udenrigspolitik skal gå nye veje

05.12.2014  05:00
Udenrigsminister Martin Lidegaard og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen har udviklet en ny vision for dansk udenrigspolitik. Visionspapiret "Mere Danmark i Verden" bliver lanceret i dag kl. 14 på Borupgaard Gymnasium i Ballerup.

Hvis Danmark skal kunne sikre sine interesser i den nye verdensorden, bliver det nødvendigt at gå nye veje i udenrigspolitikken. Det mener udenrigsminister Martin Lidegaard og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen, som derfor har udviklet en ny vision for dansk udenrigspolitik. Visionerne bliver lanceret fredag kl. 14 på Borupgaard Gymnasium i Ballerup.

”Verden forandrer sig heftigt i disse år. Over de kommende 20 år vil verdensøkonomien blive fordoblet. Det vil ændre den globale magtstruktur og øge presset på klodens naturressourcer. Det skaber betydelige udfordringer, men det skaber også en række muligheder for Danmark, som vi skal udnytte. Det kræver imidlertid, at vi nytænker vores udenrigspolitik på flere områder,” siger udenrigsminister Martin Lidegaard.

De to ministre formulerer tre afgørende pejlemærker for at fremme danske interesser - sikkerhed, velstand og værdier - og peger på et langt tættere samarbejde mellem danske myndigheder og myndigheder i andre lande indenfor bl.a. sundhed og energi, som et af de centrale redskaber i fremtidens udenrigspolitik. Formålet er at styrke eksporten af danske løsninger, og regeringen har allerede taget de første skridt med en omfattende eksportstrategi og sender snart de første vækstrådgivere ud i verden.

”Vækstcentrene i verden har rykket sig markant de senere år, og Danmark må og skal hægte sig fast på de nye markeder, hvis vi fortsat vil have velstand herhjemme. Det kræver et stærkt fokus på økonomisk diplomati, og her skal hele Udenrigsministeriet og regeringen bidrage. Eksporten tegner sig for hver fjerde danske arbejdsplads og er dermed helt afgørende for vores beskæftigelse,” siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. 
 
”Vores kompetencer og erfaringer kan bane vejen helt ind i prioriterede landes maskinrum. Herfra kan vi påvirke samfundsindretning, værdier og levevilkår, når vækstøkonomierne skal træffe svære samfundsvalg f.eks. inden for grøn omstilling og velfærd. Og mindst lige så vigtigt; det kan styrke vores sikkerhed og skabe arbejdspladser i Danmark,” siger udenrigsminister Martin Lidegaard.

De to ministre understreger, at Danmark også fremadrettet skal søge indflydelse gennem multilaterale organisationer som for eksempel EU, NATO, FN og igennem vores traditionelle alliancer som f.eks. USA og det nordiske samarbejde. Sikkerhedspolitisk skal der særligt fokus på nærområdet mod øst og i Arktis. Desuden skal Danmark fortsat arbejde for at skabe en mere fri, lige og socialt ansvarlig verden.

”Danmark skal også i de kommende år have verdens bedste udviklingsbistand og et solidarisk bistandsniveau med en stærk profil på menneskerettigheder. Vi skal føre en pragmatisk kritisk dialog, hvor vi også anerkender at konkrete projekter og nye samarbejdsformer kan være lige så fremmende for rettigheder og demokrati som den politiske dialog,” siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen.

Baggrund
Indsatsen i nærområderne og skrøbelige stater, myndighedssamarbejde og værdipolitikken er bærende elementer i visionspapiret ”Mere Danmark i Verden”, som bliver offentliggjort i dag. Visionerne tager afsæt i tre måneders debat og den konstant forandrende verden, som Danmark er en del af. Debatten har været ført fysisk og virtuelt med alt fra gymnasieelever over bloggere til forskere og indlæg på hashtagget #dkiverden samt i en række andre medier.

For yderligere information kontakt:
Lars Peter Levy, presserådgiver for udenrigsministeren, tlf: 41904124

Frej Jackson, presserådgiver for handels- og udviklingsministeren, tlf: 29724477