Spring til indhold

Danmark skal have ny udviklingspolitisk strategi

12.05.2021  09:37
Hvordan skal Danmarks udviklingssamarbejde se ud i de kommende år? Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har taget fat på de politiske drøftelser.

Med udgangen af 2021 udløber den nuværende udviklingspolitiske strategi, ’Verden 2030’, og dermed skal regeringen og Folketingets partier i år beslutte, hvordan udviklingssamarbejdet skal udvikle sig i de kommende år.

Udviklingsministeren har en klar vision.

”Der er behov for, at vi gør mere med vores udviklingssamarbejde dér, hvor de fattigste og mest sårbare mennesker befinder sig. Særligt i skrøbelige lande og i lande omkring konfliktsituationer. Det er derfra, mennesker bliver fordrevet og flygter. Det er der, klimaforandringerne rammer hårdest. Og det er der, mennesker ikke nyder helt basale rettigheder eller har mulighed for at komme til orde. Og hvor mennesker lever uden adgang til f.eks. sundhed og uddannelse. Læg dertil corona-krisen, der kun gør udfordringerne større”, siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Med til de politiske drøftelser har udviklingsministeren næsten 100 skriftelige bidrag fra civilsamfund, erhvervsliv og private fonde, internationale organisationer samt borgere, som er kommet til ministeren siden januar.

Positivt og inspirerende engagement

Derudover har udviklingsministeren og de politiske ordførere fra Folketingets partier engageret sig i en række arrangementer om udviklingssamarbejdet i løbet af foråret. 

 ”Det har været inspirerende at opleve det store engagement - der i den grad er opbakning bag vores udviklingssamarbejde”, udtaler udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, og fortsætter: 

”Jeg ser frem til de politiske drøftelser med Folketingets partier. Og jeg ser frem til arbejdet med en ny stærk strategi i ryggen. Det er er en kæmpe opgave, der skal løftes gennem partnerskaber, hvor vi trækker på de bedste kræfter i civilsamfundet, den private sektor, hos vores internationale samarbejdspartnere og mange flere”. 

De politiske drøftelser om strategien begynder nu og løber i resten af maj måned. Den nye udviklingspolitiske strategi skal danne den strategiske ramme for Danmarks udviklingssamarbejde i de kommende år. Den konkrete udmøntning af støtten sker hvert år i forbindelse med Finansloven. I 2021 bruger Danmark lidt over 17 milliarder kroner på udviklingssamarbejde.
 
Se alle de bidrag som er kommer som led i høring om ny udviklingspolitisk strategi:
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=C747152E-A252-4CB5-93A9-BDBEC674BF71

Kontakt: Presserådgiver for udviklingsministeren, Thorleif Ravnbak, 25749150, thorab@um.dk