Spring til indhold

Offentlig høring: Retningslinjer for Nødpulje til lukningstruede aktiviteter i udviklingslandene

10.07.2020  17:53
En ny nødpulje på op til 50 mio. kr. skal sikre, at eksisterende lukningstruede udviklingsaktiviteter kan køre videre. Civilsamfundsorganisationer kan søge tilskud under nødpuljen til eksisterende aktiviteter i udviklingslandene, som ellers ikke kan gennemføres, fordi organisationerne ikke har kunnet indsamle eller på anden vis rejse dansk finansiering på niveau med tidligere år på grund af COVID-19 nedlukningen.

 

Tilskud under puljen gives som følge af, at midlerne til aktiviteterne ikke ellers kan rejses via andre kompensationsordninger mv., og at der er tale om et konkret behov som følge af COVID-19.

 

Udkast til retningslinjer for Nødpuljen samt tilhørende bilag sendes hermed i offentlig høring med henblik på at åbne for ansøgninger i efteråret. Dokumenterne findes her.

 

Høringssvar kan sendes til hceokonomistyring@um.dk senest den 15. august 2020. Det endelige ansøgningsmateriale vil herefter blive offentliggjort på Udenrigsministeriets hjemmeside.